Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 7 oktober 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 7 oktober 2016
Obligationer Statsobligation SGB IL 3109 (SE0005703550)
Statsobligation SGB IL 3104 (SE0000556599)
Anbudsdag Fredag 7 oktober 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3109
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3104
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3109
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3104
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Tisdag 11 oktober 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 30 september 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?