Riksbanken välkomnar finansutskottets utvärdering om penningpolitiken

Datum

Riksdagens finansutskott publicerade idag rapporten ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015” av Mervyn King och Marvin Goodfriend.

"Utvärderingen är ett viktigt bidrag till riksdagens granskning av penningpolitiken. Öppenhet och utvärdering är en central del i arbetet att bygga förtroende för våra uppgifter. Vi har just fått ta del av utvärderingen där utredarna presenterar flera konkreta rekommendationer och kommer nu att läsa rapporten noggrant", säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Direktionen kommer att lämna sina samlade kommentarer på utvärderingen vid den kommande remissbehandlingen.

 

I juni 2014 beslutade finansutskottet att genomföra en tredje extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik. Utvärderingen är ett komplement till utskottets egna årliga utvärderingar av penningpolitiken och de öppna utfrågningarna med riksbankschefen och de vice riksbankscheferna. Utvärderingen om penningpolitiken 2010-2015 är gjord av Marvin Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA, och Mervyn King, tidigare chef för Bank of England.

 

Rapporten finns att ladda ned från riksdagens webbplats, se länk här intill.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?