ESRB publicerar rekommendationer för effektivare makrotillsyn i EU

Datum

Med dagens globala finansiella marknader är det ofta otillräckligt att endast vidta nationella makrotillsynsåtgärder för att på ett effektivt sätt motverka risker och sårbarheter i det finansiella systemet. Det behövs också viss koordinering mellan länder för att en makrotillsynsåtgärd ska få full effekt och för att undvika negativa effekter orsakade av skillnader i regelverk länder emellan. Europeiska systemrisknämnden (ESRB) publicerar idag två rekommendationer om hur koordinering av vissa makrotillsynsåtgärder bör gå till för att på ett effektivt sätt bidra till ett stabilt finansiellt system inom EU. Rekommendationerna riktar sig till europeiska institutioner och nationella myndigheter med ansvar för makrotillsyn inom EU.

"ESRBs rekommendationer är viktiga, inte minst i en värld med mycket gränsöverskridande bankverksamhet. Utan en mekanism för erkännande av varandras makrotillsynsåtgärder finns det risk att åtgärderna blir mindre effektiva", säger Stefan Ingves.

 

Den första rekommendationen handlar om koordinering mellan EU-länderna när det gäller hur man bör förhålla sig till de kontracykliska kapitalbuffertarna i länder utanför Europa (EEA). Rekommendationen gäller erkännande av buffertnivåer som sätts av länder utanför EEA, vilka kapitalkrav som ska ställas på en banks exponeringar mot sådana länder samt hur beslut kring detta skall kommuniceras till allmänheten.

 

Den andra rekommendationen lägger fast ett ramverk för att bedöma gränsöverskridande effekter av makrotillsynsåtgärder. Rekommendationen etablerar också en mekanism för frivilligt erkännande av andra länders makrotillsynsåtgärder, så kallad reciprocitet, och gäller främst för makrotillsynsinstrument riktade mot exponeringar mot en viss nationell risk.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?