Mint of Finland Ltd – ny leverantör av bruksmynt

Datum

Den 12 november 2007 slöt Riksbanken avtal med myntleverantören Mint of Finland Ltd. Avtalet har föregåtts av en urvalsupphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Avtalet omfattar tillverkning och leverans av mynt, framtagning av eventuella nya mynt och en option för destruktion av mynt. Avtalet gäller till och med 31 december 2010. Därefter har Riksbanken möjlighet att förlänga avtalet ett år i taget tre gånger. Första leverans av mynt väntas ske under första halvåret 2008.


Mint of Finland Ltd äger AB Myntverket i Eskilstuna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?