Ingves, af Jochnick och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte

Datum

Den 7-9 oktober äger Internationella valutafondens (IMF:s) och Världsbankens årsmöten rum i Washington D.C. I den svenska delegationen ingår bland andra riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och vice riksbankschef Per Jansson samt finansminister Magdalena Andersson.

Den 8 oktober träffas Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) i samband med årsmötena. Diskussionerna på IMFC kommer som vanligt att handla om världsekonomin och hur länder gemensamt hanterar det nuvarande globala finansiella läget.

Vad är IMFC?

Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) är IMF:s policyskapande forum. Kommittén träffas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten i anslutning till IMF:s årsmöte, för att diskutera den världsekonomiska utvecklingen och andra frågor som berör IMF:s verksamhet. IMFC består av 24 medlemmar som representeras av en centralbankschef eller en finansminister från varje land eller valkrets i IMF. Sverige ingår i en valkrets tillsammans med Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. I år representeras vår valkrets i IMFC av Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?