Nyheter 2014

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till noll procent
Ekonomisk kommentar: Värdepapperisering – nya initiativ och utmaningar
Kalenderuppgifter för 2015
Banksystemets likviditetsöverskott och räntebildningen
Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv
Ekonomisk kommentar: Har kontanter någon framtid som lagligt betalningsmedel?
Sedelutbytet - hur går det?
Mysteriet med världshandelns svaga tillväxt efter den globala finanskrisen
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Finansiella stabilitetsrådets protokoll
Sverige bland de första att ansluta till ny standard för finansiell statistik
Ingves och Jansson: Utfrågning om penningpolitiken
Konferens: Makrotillsyn – implementering och samverkan
Amorteringskrav - ett steg mot en mer hållbar skuldutveckling
Finansiella stabilitetsrådets möte
Ekonomisk kommentar: Lägre neutral ränta i Sverige?
Ingves: Basel III implementation – Progress, pitfalls, and prospects
Utformingen av likviditetsmåttet NSFR klart
Hur ska banker i kris hanteras? – Riksbankens yttrande över Finanskriskommitténs slutbetänkande
Är det gratis att låna pengar nu?
EBA redovisar stresstester av europeiska banker
Susanne Eberstein utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
Ekonomisk kommentar: Utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer
Riksdagen har i dag utsett det nya riksbanksfullmäktige
Jean Tirole får ekonomipriset 2014
Ekonomisk kommentar: En undersökning av likviditetstäckningsgrad (LCR) i svenska kronor
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte
Vad är Bitcoin?
af Jochnick styrelseledamot i danska Finanstilsynet
Ekonomisk kommentar: Transparensen i de svenska storbankerna ökar
En tudelad arbetsmarknad – om matchningen på den svenska arbetsmarknaden efter den ekonomiska krisen
Ingves: Sista delen i Basel III-regelverket klart
Ekonomisk kommentar: Varför har företagen inte höjt sina priser?
Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv
Penningpolitik och finansiell stabilitet – en enkel historia
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Den svenska finansmarknaden 2014
Ekonomisk kommentar: Det kollektiva pensionssparandets betydelse i det svenska finansiella systemet
Ingves och Flodén: Utfrågning om penningpolitiken
Riksbanken fortsätter analysera hushållens skulder
Sven-Erik Österberg lämnar riksbanksfullmäktige
Referensräntan fastställd till 1 procent
Kalenderuppgifter första halvåret 2015
Ingves får förlängt som ordförande i Baselkommittén
Riksbanken i Almedalen
Ny extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik
Ekonomisk kommentar: Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar?
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi fredagen 13 juni
Europeiska centralbanken presenterar konvergensrapport
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets andra möte
Stibor synas på nytt – en uppföljning
Kommuniké från det Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014
Finansiella stabilitetsrådets möte
Ny bok om historiska fastighetspriser och annan data
Fortsatt reglering av guldförsäljning
Ingves: Global liquidity regulation, supervision and risk management
Jesper Lindé ny forskningschef på Riksbanken
Ekonomisk kommentar: Hur skuldsatta är de svenska hushållen?
Välkomna till pressträff om hushållens skulder
Ingves: What will Basel III deliver?
Makroscenariot för EBA:s stresstest för europeiska banker klart
Riksbanken i förtroendetoppen
Per Jansson med flera svarar på Svenssons kritik
Den finansiella infrastrukturen i Sverige fungerar väl
Hur den svenska bolånemarknaden har format det finansiella systemet
Christina Jacobsson ny HR-chef
Christina Wejshammar ny chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter
Finanskartan – ny webbplats om finansiell stabilitet
Riksbankens årsredovisning 2013
Övervakningen av den finansiella infrastrukturen fungerar väl
Riksbankens översyn av det penningpolitiska styrsystemet
Redogörelse för penningpolitiken 2013
Online Intermediation and the Terms of Consumer Credit
Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden
Kopplingarna mellan penningpolitik och makrotillsyn
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Ingves och Ekholm: Utfrågning om penningpolitiken
Ingves: Restoring confidence in banks
ESRB publicerar vägledning om makrotillsynsverktyg
Nu får Riksbanken en delvis ny organisation
Ingves: Banking on Leverage
Den 28 februari är sista dagen bankerna kan ta emot ogiltiga sedlar
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets konstituerande möte
Riksbankens Finansiella stabilitetsrapport publiceras 4 juni
Riksbankens verksamhet 2013: Expansiv penningpolitik och fokus på finansiella obalanser
Riksbanken får delvis ny organisation från den 1 mars
Ingves: Finishing the job: next steps for the Basel Committee
Analysgruppens promemorior om hushållens skuldsättning
Riksbanken får pris för öppenhet
Baselkommittén publicerar en slutlig definition av måttet för bruttosoliditet
Tekniska problem med räntor och valutakurser