Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 28 januari 2016

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsdag 28 januari 2016
Obligationer

Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311)
Statsobligation SGB 1059 (SE0007125927)

Anbudsdag Torsdag 28 januari 2015
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1047

1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1059

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047

Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1059

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 1 februari 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 22 januari 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?