Nyheter 2011

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
En samhällsekonomisk analys av bankernas kapitalnivåer
Riksbanken svarar på Goodharts och Rochets utvärdering
Ekonomisk kommentar: En systemriskindikator för det svenska banksystemet
Ingves: Talk is cheap – putting policies into practice
Åtgärder för att stärka den europeiska banksektorn
Riksbanken utsedd till årets employer branding-företag 2011
ESRB utfärdar rekommendation om utlåning i utländsk valuta
Ekonomipriset 2011
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Sveriges nya sedlar - åtta går vidare i designtävlingen
Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering
Svensson presenterade uppsats vid Brookingskonferens
Utvärdering av penningpolitiken
Den svenska finansmarknaden 2011
Ingves presentation i finansutskottet
Stresstest av europeiska banker
Ekonomisk kommentar: Finns det systematik i SCB:s revideringar av BNP-tillväxten?
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
Nya kalenderuppgifter för 2012
Ingves ny ordförande i Baselkommittén
Sven-Erik Österberg ny vice ordförande i riksbanksfullmäktige
Centralbankernas roll i det finansiella stabilitetsarbetet
Ekonomisk kommentar: KPI ökar snabbare än KPIF de närmaste åren
Makroindikatorer nu på webbplatsen
Statistik - ny huvudrubrik på webbplatsen
Österberg ersätter Pagrotsky i Riksbankens fullmäktige
Motiverade medarbetare med högt förtroende för ledningen
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi och finansiella sektor
Riksbanken publicerar egna makroindikatorer på webbplatsen
Formgivningstävling för de nya sedlarna
Ekonomisk kommentar: Sambandet mellan hushållens sparande och husprisfall
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Ekonomisk kommentar: Räknefärdighet, finansiell förmåga och hushållens ekonomi
Högt förtroende för Riksbanken
Tomas Lundberg ny presschef
Formgivningstävling för de nya sedlarna
Vilka personer blir motiv på Sveriges nya sedlar?
Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden
Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige 2010
Riksbankens årsredovisning 2010 nu i tryck
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010
Utredning om compliancefunktion
Riksbanken får samla in fler uppgifter om värdepapper
Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden blir offentlig i april
ECB:s månadsrapport mars 2011
Utvärdering av Bankgirocentralen, BGC AB:s betalningssystem 2010
Utvärdering av Riksbankens system för betalningsavveckling RIX
Årlig utvärdering av NASDAQ OMX DM
David Vestin ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Ekonomisk kommentar: Riksbankens vinstutdelning under de senaste två decennierna
Extraordinära åtgärder avvecklades under 2010
Experter sökes till Europeiska systemrisknämndens rådgivande vetenskapliga kommitté
Ekonomisk kommentar: Styrsystemet, balansräkningen och den finansiella krisen