Direktionens ledamöter

Direktionens ledamöter 1999-2017.

Direktionens ledamöter 2017

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

ordförande, riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2022-12-31

Kerstin af Jochnick

förste vice riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2023-12-31

Per Jansson

vice riksbankschef

2017-01-01 till 2021-12-31

Martin Flodén

vice riksbankschef

2013-05-22 till 2018-05-21 

Henry Ohlsson vice riksbankschef 2015-01-12 till 2021-01-12

Cecilia Skingsley

vice riksbankschef

2013-05-22 till 2019-05-21