Tal och presentationer

Jansson: Dags att skrota inflationsmålet?
Datum
2016-12-07
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Swedbank, Stockholm
Ingves: Finalising Basel III: Coherence, calibration and complexity
Datum
2016-12-02
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SBIF, Santiago
Ingves: Reflections of a Basel Committee Chairman
Datum
2016-11-30
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
ICBS, Santiago
Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor?
Datum
2016-11-16
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
FinTech Stockholm 2016
af Jochnick i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2016-11-15
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Ingves i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2016-11-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Förstakammarsalen, Riksdagen, Stockholm
Ingves: Nödvändiga reformer för en stabilare finanssektor
Datum
2016-11-10
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Bankföreningens bankmöte, Grand Hôtel, Stockholm
Flodén: Riksbankens obligationsköp påverkar statens finanser
Datum
2016-11-09
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Västsvenska Handelskammaren, Göteborg
Jansson i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2016-09-27
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Ingves i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2016-09-27
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Ingves: “It takes all sorts…” - macroprudential oversight in the EU
Datum
2016-09-23
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Frankfurt
Ingves: Efficient payment systems and the Riksbank’s approach to cash distribution
Datum
2016-09-20
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Money and Banking Conference, Central Bank of Argentina, Buenos Aires, Argentina
Skingsley: Utveckla centralbankers mandat
Datum
2016-09-13
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Oesterreichische Nationalbank, Bank for International Settlements
af Jochnick: Expansiv penningpolitik ger stöd åt svensk ekonomi
Datum
2016-08-19
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Ingves: Norges Bank 200 years
Datum
2016-06-16
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Norges Bank, Oslo
af Jochnick: Det byggs för lite i Sverige
Datum
2016-06-02
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Fastighetsdagen, Grand Hôtel, Stockholm
Skingsley: Ny spelplan för penningpolitiken: Vad kan en liten öppen ekonomi vänta sig?
Datum
2016-05-19
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Kammarkollegiets kapitalmarknadsdag, Stockholm
Ingves: Utfrågning i finansutskottet om Goodfriend och Kings utvärdering om penningpolitiken
Datum
2016-05-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Förstakammarsalen, Riksdagen, Stockholm
Skingsley: Ett år av minusränta. Var står vi?
Datum
2016-04-07
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Danske Bank, Stockholm
Ingves: Tid för omprövning – i huvudet på en centralbankschef
Datum
2016-04-06
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Handelshögskolan, Stockholm
Ohlsson: Beslut idag, konsekvenser långt in i framtiden
Datum
2016-03-18
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Swedbank, Stockholm
Ingves: Det ekonomiska läget – Utgångspunkt för den aktuella penningpolitiken
Datum
2016-03-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Affärsvärlden, Bank & Finans 2016, Nalen, Stockholm
Stefan Ingves i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2016-02-23
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Martin Flodén i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2016-02-23
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Ohlsson: Inget självklart beslut
Datum
2016-02-18
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Nordea, Malmö
Jansson: Viktigt att den uppåtgående trenden i inflationen håller i sig
Datum
2016-02-18
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Mälardalens Handelskammare, Örebro
af Jochnick: Ovanliga åtgärder i ovanliga tider - erfarenheter av Riksbankens okonventionella penningpolitik
Datum
2016-01-29
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SACO, Stockholm
Jansson: Dags att förbättra inflationsmålet?
Datum
2015-12-03
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Skingsley: Ekonomiska läget
Datum
2015-11-26
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Nyköping
Ingves: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ur ett centralbanksperspektiv
Datum
2015-11-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SNS, World Trade Center, Stockholm
Skingsley: Låga räntor bidrar till stark konjunktur och att inflationen stiger
Datum
2015-11-17
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Garnisonen, Stockholm
Stefan Ingves i Finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2015-11-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Henry Ohlsson i Finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2015-11-12
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Skingsley: Bankernas kontantservice behövs
Datum
2015-11-04
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Bankmöte 2015, Svenska Bankföreningen, Grand Hôtel, Stockholm
af Jochnick: Finansiell stabilitet och långsiktig tillväxt ur ett centralbanksperspektiv
Datum
2015-11-04
Talare
Första vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Bankmöte 2015, Svenska Bankföreningen, Grand Hôtel, Stockholm
Ingves: From the Vasa to the Basel framework: The dangers of instability
Datum
2015-11-02
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Madrid
Flodén: Sverige behöver sitt inflationsmål
Datum
2015-10-13
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Fores, Stockholm
Ingves: Baselkommittén prioriterar riskvägda tillgångar i slutförandet av Basel III-regelverket
Datum
2015-10-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Lima
Ohlsson: Mot målet under ordnade former
Datum
2015-10-12
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Medlingsinstitutet, Stockholm
Henry Ohlsson på penningpolitisk turné i Göteborg
Datum
2015-10-08
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Chalmers Börssällskaps, Göteborg
Skinglsey: Are non-banks reshaping the retail payments market?
Datum
2015-10-08
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Vilnius
Martin Flodén besöker Västerås
Datum
2015-10-07
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Västerås
Stefan Ingves i Finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2015-09-24
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Cecilia Skingsley i Finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2015-09-24
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
Jansson: Riksbanken spår inga lönechocker
Datum
2015-09-15
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
LO, Stockholm
Skingsley i Skara och Borås: Konjunkturen förbättras
Datum
2015-09-10
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Skara och Borås
Skingsley besöker London
Datum
2015-09-04
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Deutsche Bank, London
af Jochnick: Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget
Datum
2015-08-21
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SNS, Stockholm
Skingsley: Experience with macroprudential policies
Datum
2015-08-10
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Hong Kong Monetary Authority. Workshop arrangerad av Committee on the Global Financial System, BIS
Flodén: Riksbanken och penningpolitiken
Datum
2015-05-27
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda
Flodén: To the Zero Bound and Beyond: Swedish experiences
Datum
2015-05-22
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
RBS Headquarters Gogarburn, Edinburgh, Scotland
Skingsley: Inflationsmålspolitik efter finanskrisen
Datum
2015-05-22
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Almega, Stockholm
af Jochnick: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2015-05-07
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Business Arena Malmö
Ingves: Centralbankens mål och medel genom historien – perspektiv på dagens penningpolitik
Datum
2015-05-06
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Handelshögskolan, Stockholm
Ohlsson: Inflationsmålet – riktmärke för pris- och lönebildning
Datum
2015-04-16
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta
Skingsley: Betydelsen av inflationsmålet
Datum
2015-04-14
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Industriarbetsgivarna, Skogsnäringsveckan. Münchenbryggeriet, Stockholm
Skingsley: Utmaningar på betalningsmarknaden måste lösas
Datum
2015-03-19
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Förstakammarsalen i Riksdagen
Ingves: Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången
Datum
2015-03-18
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Bank & Finans Outlook, Berns Salonger, Stockholm
Ingves: Den penningpolitiska verktygslådan då styrräntan ligger nära sin nedre gräns
Datum
2015-03-06
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SNS/SIFR Finanspanel, Stockholm
Stefan Ingves i Finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2015-03-05
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag.
Kerstin af Jochnick i Finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2015-03-05
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Skandiasalen, Sveriges riksdag
af Jochnick besöker Karlstad
Datum
2015-03-03
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Elite Stadshotell i Karlstad
Cecilia Skingsley i Norrköping och Linköping
Datum
2015-03-03
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping
Jansson i Jönköping: Det ekonomiska läget
Datum
2015-02-19
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Högskolan i Jönköping
af Jochnick: Mer expansiv penningpolitik för att inflationen ska stiga mot målet
Datum
2015-02-13
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Morgan Stanley, London
af Jochnick: Måste Riksbanken gå med vinst?
Datum
2015-01-23
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm
af Jochnick: Penningpolitikens roll just nu
Datum
2014-12-05
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SNS, Stockholm
Jansson: Svensk penningpolitik efter finanskrisen – myter och fakta
Datum
2014-12-03
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
SvD Bank Summit 2014, Stockholm
Skingsley: Betalningsmarknaden i förändring
Datum
2014-11-24
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
KTH, Stockholm
Flodén: Åtgärder för att minska riskerna med hushållens höga och växande skulder
Datum
2014-11-20
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
BNP Paribas, Hallwylska Museet, Stockholm
Ingves: Implementing the regulatory reform agenda - the pitfall of myopia
Datum
2014-11-07
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, USA
Flodén: Penningpolitiken och lönebildningen – ett ömsesidigt beroende
Datum
2014-11-06
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
TCO, Stockholm
Flodén: Riksbankens roll och det ekonomiska läget
Datum
2014-11-04
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Mittuniversitetet Campus Östersund
Ingves: Penningpolitik i ett osäkert ekonomisk-politiskt landskap
Datum
2014-10-14
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Västsvenska handelskammaren, Radisson Blu Scandinavia, Göteborg
Jansson: Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Datum
2014-10-06
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Statistiska centralbyråns Konjunkturseminarium, Stockholm
Ingves: Mot ett mer stabilt banksystem
Datum
2014-10-03
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SNS/SIFR Finanspanel, Stockholm
Skingsley: Det ekonomiska läget
Datum
2014-09-24
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Kulturens Hus Luleå
af Jochnick: Låg inflation och hög skuldsättning – expansiv penningpolitik ställer krav på andra politikområden
Datum
2014-08-21
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Sveriges Finansanalytikers Förening, IVAs Konferenscenter, Stockholm
Jansson: Riksbankens penningpolitiska strategi – i takt eller otakt med omvärlden?
Datum
2014-06-02
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
SEB, Stockholm
Ingves: Penningpolitik och makrotillsyn i en globaliserad värld
Datum
2014-05-28
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Handelshögskolan, Stockholm
Flodén: Den låga inflationen – ska vi oroas och kan vi göra något åt den?
Datum
2014-05-14
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
SACO, Stockholm
Skingsley: Hushållens skulder under lupp
Datum
2014-05-08
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Sabos finansdag, Operaterrassen Stockholm
Ingves: Den internationella regleringsagendan – nödvändig men inte tillräcklig
Datum
2014-03-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Berns, Stockholm.
Ekholm: Föregångare eller varnande exempel? Svenska erfarenheter av att väga in skuldsättning i de penningpolitiska besluten
Datum
2014-03-14
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Svenskt Näringsliv, Stockholm
af Jochnick: Varför bryr sig Riksbanken om hushållens skuldsättning?
Datum
2014-01-31
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SNS, Stockholm
Jansson: Hur stoppar vi trenden i hushållens skulder? Ett arbete på flera fronter
Datum
2013-12-03
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
SvD Bank Summit, Berns Salonger, Stockholm
Ekholm: Varför svensk penningpolitik behöver vara mer expansiv
Datum
2013-11-15
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Almega, Stockholm
Ingves: Centralbankernas verksamhet – färdriktningen efter krisen
Datum
2013-10-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Royal Bank of Scotland, Stockholm
Flodén: Min syn på penningpolitiken och hushållens skuldsättning
Datum
2013-09-24
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Swedbank, Stockholm
Skingsley: Rimliga förväntningar på penningpolitiken
Datum
2013-09-19
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
Danske bank, Stockholm
af Jochnick: Penningpolitiken och det aktuella ekonomiska läget
Datum
2013-08-22
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Länsstyrelsen i Kalmar
Ingves: Centralbankens roll efter den finansiella krisen – utmaningar framöver
Datum
2013-06-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Jansson: Perspektiv på Riksbankens penningpolitik
Datum
2013-06-07
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
SNS, Stockholm
Wickman-Parak: Om självständighet, inflationsmålspolitik och vikten av att inte vara för tvärsäker
Datum
2013-05-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Frukostmöte, SEB, Stockholm
Ingves: Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn
Datum
2013-03-20
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm
Ekholm: Penningpolitik, konjunkturstabilisering och makrotillsyn
Datum
2013-03-13
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Svenskt näringsliv, Stockholm
af Jochnick: Penningpolitik och makrotillsyn
Datum
2013-01-25
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Länsförsäkringar AB, Stockholm
Svensson: Penningpolitik och sysselsättning – penningpolitiken är för stram
Datum
2013-01-16
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
LO, Stockholm
Ingves: Avvägningar i penningpolitiken
Datum
2012-12-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Länsstyrelsen i Norrland, Luleå
Svensson: Penningpolitik, skulder och arbetslöshet
Datum
2012-11-14
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
SNS, Stockholm
Jansson: Min syn på inflationsmålspolitiken
Datum
2012-10-11
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Karlstads universitet
Wickman-Parak: IMF:s roll – nytänkande i finanskrisens spår
Datum
2012-10-05
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Global Utmaning, Stockholm
Ekholm: Hur ska finansiella kriser kunna undvikas i Sverige?
Datum
2012-09-27
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Handelsbanken i Stockholm,
af Jochnick: Ett avstamp inför det penningpolitiska mötet i september
Datum
2012-08-21
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Danske Bank, Stockholm
Ingves: Finansiella kriser och finansiell reglering – tankar efter fem turbulenta år
Datum
2012-06-13
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Svensson: Olika syn på penningpolitiken
Datum
2012-06-08
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
SNS, Stockholm
Wickman-Parak: Konjunkturbedömning kräver is i magen – min syn på omvärlden och Sverige
Datum
2012-05-15
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Luleå stadshus
af Jochnick: Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet
Datum
2012-05-04
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SEB
Ekholm: Makrotillsyn och tydlig kommunikation bidrar till finansiell stabilitet
Datum
2012-03-30
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Bankföreningen
Ingves: Finansiell stabilitet är viktigt för oss alla
Datum
2012-03-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet
Jansson: Några aspekter på det ekonomiska läget
Datum
2012-03-13
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Nordea, Stockholm
Wickman-Parak: Penningpolitik och arbetslöshet – en ständigt aktuell debatt
Datum
2012-01-24
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
LO, Stockholm
Nyberg: Penningpolitik och finansiella kriser - några reflektioner
Datum
2011-12-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Bank, Stockholm
Öberg: Penningpolitikens Moment 22 - om osäkerhet i penningpolitiken
Datum
2011-12-06
Talare
Första vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Riksbanken, Stockholm
Svensson: Penningpolitiken efter krisen
Datum
2011-11-29
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Federal Reserve Bank of San Francisco
Svensson: Utmaningar för Riksbanken – penningpolitik, finansiell stabilitet och kapitalförvaltning
Datum
2011-11-17
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Ingves: Basel III - regler för en säkrare banksektor
Datum
2011-11-10
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Svenska Bankföreningens Bankmöte i Stockholm
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2011-11-10
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ekholm: Omvärldsberoendet och penningpolitiken
Datum
2011-10-14
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö
Öberg BNP-tillväxt och resursutnyttjande
Datum
2011-10-06
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SCB:s produktivitetskonferens i Saltsjöbaden
Nyberg: ESRB – några tankar efter de första nio månaderna
Datum
2011-09-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Norges bank, Oslo
Svensson: Praktisk penningpolitik: Varför har Riksbankens reporäntebana varit så hög och varför har detta inte hindrat återhämtningen?
Datum
2011-09-17
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Nationell konferens i nationalekonomi, Uppsala universitet
Ingves: Kommentar till - En utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010
Datum
2011-08-31
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Öberg: Det ekonomiska läget
Datum
2011-08-25
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Västerbottens Handelskammare, Umeå
Öberg: Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen
Datum
2011-06-16
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Medlingsinstitutet, Stockholm
Ingves: Vad är en nyttig centralbank?
Datum
2011-06-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
2010-11-18, Symposium, Norges Banks symposium om "Vad är en nyttig centralbank?"
Svensson: Vilken väg ska centralbankerna välja framöver?
Datum
2011-06-15
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
2010-11-18, Paneldiskussion, Norges Banks symposium om ”Vilken väg ska centralbankerna välja framöver?"
Ekholm: Utgör globala obalanser en risk för svensk ekonomi?
Datum
2011-06-13
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Stockholms Handelskammare
Öberg: Min syn på Riksbanken och den finansiella stabiliteten
Datum
2011-06-07
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Bankföreningen i Stockholm
Wickman-Parak: Att ”översätta” prognoser till räntebeslut – ingen enkel match
Datum
2011-05-24
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Nordea Markets, Stockholm
Ingves: Att komma starkare ur en kris: lärdomar från Sverige
Datum
2011-05-18
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Brussels Economic Forum, Bryssel
Nyberg: Är det farligt att låna dollar?
Datum
2011-05-17
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Svenska Handelsbanken, Stockholm
Ingves: Flexibel inflationsmålspolitik i praktiken och teorin
Datum
2011-05-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Nyberg: Kommer kort att ersätta kontanter?
Datum
2011-05-03
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Cards and Cash Payments Forum i Stockholm
Ekholm: Räntan, växelkursen och inflationen
Datum
2011-04-04
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Danske Markets, Stockholm
Nyberg: Hur avvecklar man en bank i kris?
Datum
2011-04-01
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Öberg: Min syn på penningpolitiken 2006-2011
Datum
2011-03-18
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Svensson: För en bättre penningpolitik: Fokusera på inflation och arbetslöshet
Datum
2011-03-08
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Luleå tekniska universitet
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2011-03-03
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ingves: Om bostadsmarknaden, bankerna och hushållens skulder
Datum
2011-03-01
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ingves: Basel III – välbehövliga regler för en säkrare banksektor
Datum
2011-02-01
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Sveriges Finansanalytikers Förening
Wickman-Parak: Väl avvägd penningpolitik har många dimensioner
Datum
2011-01-26
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank, Stockholm
Ingves: Utmaningar i samband med utformningen och genomförandet av makrotillsynsreglering
Datum
2011-01-17
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
BOK-BIS konferensen, Seoul, Korea
Nyberg: Efter krisen – nya tankar i penningpolitiken
Datum
2010-12-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordea, Stockholm
Wickman-Parak: Nytt internationellt regelverk för banker – en välkommen reform
Datum
2010-11-26
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
TCO, Stockholm
Svensson: Några problem i den svenska penningpolitiken och möjliga lösningar
Datum
2010-11-24
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Fastighetsvärldens konferens Fastighetsmarknaden 2011, Stockholm
Ekholm: Stora budgetunderskott i omvärlden bidrar till låga internationella räntor
Datum
2010-11-18
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Sveriges Kommuner och Landsting
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2010-11-11
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Wickman-Parak: Reflektioner kring den senaste tidens penningpolitik
Datum
2010-10-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
SEB, Stockholm
Öberg: Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik
Datum
2010-10-07
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Grand Hotel, Saltsjöbaden
Svensson: Penningpolitiken efter finanskrisen
Datum
2010-09-16
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Bank of Japan
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2010-08-20
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Wickman-Parak: Reporäntebanan – erfarenheter efter tre år
Datum
2010-06-17
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Danske Bank i Stockholm
Ekholm: Hur hantera gränsöverskridande banker utan att göra avkall på finansiell integration?
Datum
2010-06-11
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Bank of Greece, Aten
Nyberg: Penningpolitik och huspriser
Datum
2010-05-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Fondbolagens förening, Armémuseum, Stockholm
Ingves: Penningpolitik och finansiell stabilitet – några utmaningar framöver
Datum
2010-05-17
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska Föreningen
Ekholm: Prognosernas roll i penningpolitiken
Datum
2010-05-11
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Svensson: Varför låg ränta under längre tid?
Datum
2010-05-04
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Wickman-Parak: Konjunkturen och arbetsmarknaden
Datum
2010-04-29
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
SEB, Stockholm
Öberg: Offentliga finanser och penningpolitik
Datum
2010-04-26
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SACO, Stockholm
Ingves: Att hantera en bankkris – lärdomar från Europa
Datum
2010-04-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Fundación Rafael del Pino
Svensson: Utvärdering av penningpolitiken 2009 i Sverige
Datum
2010-03-18
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2010-03-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott, Stockholm
Svensson: Varför lägre reporäntebana?
Datum
2010-02-24
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Umeå
Svensson: Inflationsmålspolitiken efter finanskrisen
Datum
2010-02-12
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Mumbai, India
Nyberg: Efter krisen
Datum
2010-02-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Samfunnsøkonomforeningen, Oslo, Norge
Ingves: Krisen i Baltikum – Riksbankens åtgärder, bedömningar och lärdomar
Datum
2010-02-02
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet, Stockholm
Öberg: Finanskrisen och lönebildningen
Datum
2010-01-29
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm, arrangör Medlingsinstitutet
Nyberg: Dags att byta kontanterna mot kort?
Datum
2010-01-20
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordic Card Markets, Stockholm
Ekholm: Penningpolitiken och växelkursen
Datum
2010-01-12
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
HQ Bank, Stockholm
Ekholm: Några lärdomar av finanskrisen för penningpolitiken
Datum
2009-12-04
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Grand hotel, Stockholm
Öberg: Penningpolitik, finansiell stabilitet och Riksbankens balansräkning
Datum
2009-12-01
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Lunds universitet, Ekonomihögskolan
Ingves: Finansiell stabilitet – vart är vi på väg?
Datum
2009-11-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Bankföreningen, Stockholm
Nyberg: I finanskrisens kölvatten
Datum
2009-11-18
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HQ Bank, Stockholm
Ingves: Inledning om penningpolitiken och den finansiella stabiliteten
Datum
2009-11-05
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
riksdagens finansutskott
Wickman-Parak: Finansiell stabilitet i fokus
Datum
2009-10-29
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Handelskammaren, Göteborg
Nyberg: Mot en ny europeisk tillsynsstruktur
Datum
2009-10-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
SIFMA:s årsmöte, New York, USA
Ingves: Botemedel mot finansiella kriser: förtroende, förtroende och tillit
Datum
2009-09-29
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Eurofi-konferensen, Göteborg
Svensson: Flexibel inflationsmålspolitik: vilka lärdomar kan dras av finanskrisen?
Datum
2009-09-21
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
De Nederlansche Bank, Amsterdam
Ekholm: Avvägningar i penningpolitiken – när teorin möter praktiken
Datum
2009-09-18
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
SEB, Stockholm
Nyberg: Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen
Datum
2009-09-09
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Intervalor och Baltic Property Trust, Stockholm
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-08-18
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Kulturens hus, Luleå
Wickman-Parak: Fastighetsmarknaden och den finansiella krisen
Datum
2009-06-17
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Fastighetsägarna, Stockholm
Wickman-Parak: Den finansiella krisen – var står vi idag och vart är vi på väg?
Datum
2009-06-11
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Danske Market’s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark
Öberg: Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet
Datum
2009-05-25
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Ingves: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-05-06
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Avanza Bank, Stockholm
Ingves: Det penningpolitiska landskapet i en finansiell kris
Datum
2009-03-31
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Wickman-Parak: Vad förmår penningpolitiken?
Datum
2009-03-27
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Karlstad
Svensson: Att utvärdera penningpolitiken
Datum
2009-03-13
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Uppsala universitet
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-03-05
Talare
Riksbankschef Svante Öberg
Plats
Jönköping
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2009-02-26
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens Finansutskott
Svensson: Penningpolitik vid nollränta
Datum
2009-02-17
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
SNS, Stockholm
Öberg: Sverige och finanskrisen
Datum
2009-01-20
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Carlson Investment Management
Wickman-Parak: Inflationsmålspolitiken och den finansiella krisen
Datum
2009-01-09
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
LO
Rosenberg: Min tid på Riksbanken
Datum
2008-12-08
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SEB
Öberg: Lönebildning och penningpolitik
Datum
2008-12-05
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Folkets hus, Stockholm
Ingves: Värdepappersmarknader i förändring
Datum
2008-12-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nasdaq OMX, Stockholm
Nyberg: Krisen, Riksbanken och penningpolitiken
Datum
2008-11-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm, arrangör Svenska Nyhetsbrev
Ingves: Penningpolitik och finansiell stabilitet
Datum
2008-11-13
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet
Wickman-Parak: Finanskrisen ur ett centralbanksperspektiv
Datum
2008-11-12
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Bankföreningens årsmöte
Nyberg: Utmaningar efter den aktuella krisen
Datum
2008-11-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Santiago, Chile
Nyberg: Finanskrisen
Datum
2008-10-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HQ Bank
Wickman-Parak: Finns en typisk konjunkturcykel?
Datum
2008-10-07
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Nordea
Rosenberg: Penningpolitik och finansiell stabilitet – två huvuduppgifter för Riksbanken
Datum
2008-10-02
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SCB
Ingves: Finansoro, penningpolitik och inflation
Datum
2008-09-24
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SACO
Wickman-Parak: Några reflektioner kring det aktuella läget
Datum
2008-09-19
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Handelsbanken
Öberg: Det ekonomiska läget
Datum
2008-08-21
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Malmö
Rosenberg: Den penningpolitiska beslutsprocessen
Datum
2008-06-13
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Riksbanken, Stockholm
Wickman-Parak: Riksbankens inflationsmål
Datum
2008-06-09
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank, Stockholm
Rosenberg: Det aktuella läget och penningpolitiken
Datum
2008-05-30
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Stockholms Handelskammare, Stockholm
Nyberg: Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter?
Datum
2008-05-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Finansförbundets kongress i Bålsta
Nyberg: Finanskrisen - utvecklingen de senaste månaderna och några lärdomar (pressmeddelande)
Datum
2008-05-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
EU-klubben i Stockholm
Ingves: Behovet av ett starkare regelverk för hantering av banker i kris – en centralbankschefs perspektiv
Datum
2008-05-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
IBA Conference, Stockholm
Wickman-Parak: Riksbanken och fastighetsmarknaden
Datum
2008-05-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Fastighetsdagen 2008 i Stockholm
Rosenberg: Stigande priser på råvaror och livsmedel
Datum
2008-05-09
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SEB, Stockholm
Öberg: Penningpolitiken och läget i den svenska ekonomin (pressmeddelande)
Datum
2008-05-08
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
TCO
Ingves: Styrsystemet, styrräntan och penningpolitiken
Datum
2008-04-28
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Handelsbanken
Ingves: Kan myndigheterna hantera kriser i det finansiella systemet?
Datum
2008-03-13
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Rosenberg: Den aktuella penningpolitiken – en svår avvägning
Datum
2008-03-11
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Nordea, Stockholm
Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden (pressmeddelande)
Datum
2008-03-04
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Fastighetsseminarium i Karlstad
Rosenberg: Penningpolitik och priser på råvaror och energi (pressmeddelande)
Datum
2008-03-03
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Workshop ”Commodities, Energy and Finance” i Wien, Österrike
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2008-02-26
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ingves: Penningpolitik med inflationsmål (pressmeddelande)
Datum
2008-02-21
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
LO i Stockholm
Nyberg: Kontanter och betalningar – hur ser framtiden ut?
Datum
2008-02-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm
Nyberg: Amerikansk bolånekris och finansiell turbulens (pressmeddelande)
Datum
2008-02-04
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm
Öberg: Penningpolitik och produktivitet
Datum
2008-01-29
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm
Nyberg: Hedgefonderna och den senaste tidens finansiella turbulens
Datum
2008-01-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordic Hedge Fund Investment Forum-Stockholm
Öberg: Riksbankens prognosförmåga
Datum
2007-11-26
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholms Universitet
Nyberg: Oron på de finansiella marknaderna
Datum
2007-11-22
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Finansutskottet
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2007-11-15
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Rosenberg: Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation
Datum
2007-10-08
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Wickman-Parak: Riksbanken och penningpolitiken – perspektiv på ränteprognoser
Datum
2007-10-03
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Statistiska centralbyrån
Ingves: Penningpolitik, öppenhet och finansiella marknader
Datum
2007-09-24
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SEB Stockholm
Svensson: Vad har nationalekonomer lärt sig om penningpolitik under de senaste 50 åren? (pressmeddelande)
Datum
2007-09-21
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Frankfurt
Nyberg: Monetary and Financial Stability from a Central Bank perspective
Datum
2007-09-13
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Sarajevo, Bosnien och Herzegovina
Nyberg: Global turbulens och svensk räntemarknad (pressmeddelande)
Datum
2007-09-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Ränteseminarium i Stockholm, arrangerat av OMX
Ingves: Housing and Monetary Policy - a view from an Inflation Targeting Central Bank
Datum
2007-09-01
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Jackson Hole, USA
Svensson: Penningpolitik och räntebana (pressmeddelande)
Datum
2007-08-22
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Danske Bank i Stockholm
Wickman-Parak: Riksbanken och penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2007-08-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank i Stockholm
Ingves: Regulatory challenges of cross-border banking: Possible ways forward
Datum
2007-07-23
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Reserve Bank of Australia, Sydney
Ingves: Förhållandet mellan Riksbanken och riksdagen
Datum
2007-06-08
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Sveriges riksdag
Rosenberg: Penningpolitik med egen räntebana
Datum
2007-06-08
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Öhmans, Stockholm
Öberg: Produktivitet och penningpolitik
Datum
2007-06-07
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm
Rosenberg: Riksbanken och penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2007-05-31
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Nordea i Köpenhamn
Nyberg: Utvecklingen på fastighetsmarknaden
Datum
2007-05-30
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm
Ingves: Riksbanken och svensk ekonomi
Datum
2007-05-28
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Tylösand
Nyberg: Utmaningar inom penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2007-05-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm
Rosenberg: Penningpolitik och arbetsmarknad
Datum
2007-05-22
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Simra, Stockholm
Ingves: Is there an optimal way to structure supervision?
Datum
2007-05-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Dubai, United Arab Emirates
Rosenberg: Förändringar i den penningpolitiska kommunikationen (pressmeddelande)
Datum
2007-05-11
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Stockholm-Djurgården Rotaryklubb
Ingves: Kommunikation – vilka krav ställs på en självständig centralbank?
Datum
2007-04-24
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Öberg: Ökad finansiell integration - framtida utmaningar
Datum
2007-04-19
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Konferens: Bank & Finans Outlook (Affärsvärlden), Stockholm
Öberg: Den aktuella penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2007-04-18
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm
Ingves: Räntebanan och penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2007-03-14
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Köping
Nyberg: Kreditderivat – risker och möjligheter
Datum
2007-03-13
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm
Srejber: Integrationen av finansiella tjänster en god bit på väg i Europa (pressmeddelande)
Datum
2007-03-12
Talare
Första vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Washington
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2007-02-22
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet
Rosenberg: Den aktuella penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2007-02-05
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Kungliga Tekniska högskolan
Ingves: Svenska erfarenheter av penningpolitik med inflationsmål
Datum
2007-01-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Konferens: ”Inflation Targeting”, Budapest, Ungern
Rosenberg: Riksbanken inför egen räntebana
Datum
2007-01-17
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Danske Bank, Stockholm
Persson: Penningpolitiken – erfarenheter och tankar om framtiden (pressmeddelande)
Datum
2007-01-12
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Luleå
Öberg: Riksbanken och avtalsrörelsen (pressmeddelande)
Datum
2006-12-18
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Västerås
Nyberg: Riksbankens samarbete med Sida
Datum
2006-12-13
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Sida, Stockholm
Ingves: Kommentar till ”En utvärdering av svensk penningpolitik 1995-2005”
Datum
2006-11-30
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott, Stockholm
Rosenberg: Det aktuella ekonomiska läget (pressmeddelande)
Datum
2006-11-28
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Företagsekonomidagen 2006
Nyberg: Är hedgefonderna farliga?
Datum
2006-11-24
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordea, Stockholm
Ingves: The development of a modern financial sector in Sweden
Datum
2006-11-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, India
Ingves: Den svenska inflationsmålspolitiken – ramverk och erfarenheter
Datum
2006-11-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Reserve Bank of India, Mumbai, Indien
Nyberg: Riksbanken och fastighetsmarknaden
Datum
2006-11-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Kristianstad
Ingves: Banking reforms
Datum
2006-11-03
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Toledo, Spanien
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2006-10-26
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott, Stockholm
Srejber: Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet
Datum
2006-10-18
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Sveriges säkerhetsting i Eskilstuna
Ingves: Cross-border banking regulation – a way forward: The European case
Datum
2006-10-16
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Federal Reserve Bank of Chicago, Conference on International Financial Instability: Cross-Border Banking and National Regulation
Ingves: Det ekonomiska läget
Datum
2006-10-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Stora ekonomidagen i Malmö
Persson: Pensioner, globaliseringen och det aktuella ekonomiska läget
Datum
2006-10-09
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Östersund
Öberg: Riksbanken och svensk ekonomi
Datum
2006-10-05
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SIMRA, Stockolm
Ingves: Sunda statsfinanser och låg inflation – vägen till framgång! (pressmeddelande)
Datum
2006-09-27
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Helsingfors
Srejber: Förbättrad budgetdisciplin i EU genom transparens och nationellt ägarskap
Datum
2006-09-26
Talare
Första vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Frukostseminarium Ernst & Young
Rosenberg: Penningpolitiken i Sverige
Datum
2006-09-18
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Nyberg: Riksbankens penningpolitiska strategi
Datum
2006-09-14
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Foreign Banker's Association
Persson: Det aktuella ekonomiska läget (pressmeddelande)
Datum
2006-09-13
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Skövde
Ingves: Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv
Datum
2006-09-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Köpenhamn
Srejber: Frameworks and stabilisation policy in a monetary union
Datum
2006-08-17
Talare
Första vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Bank of Uganda
Srejber: Ska penningpolitiken dämpa uppdrivna skulder och tillgångspriser i en inflationsmålsregim?
Datum
2006-06-28
Talare
Första vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Thun, Schweiz
Ingves: Can regional financial sector assessments provide additional values to the EU countries?
Datum
2006-06-13
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Bryssel
Rosenberg: Riksbankens prognoser och den aktuella penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2006-06-08
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Danske Bank
Öberg: Den svenska ekonomin och penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2006-05-30
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Öhman Fondkommission i Stockholm
Ingves: Riksbanken och penningpolitiken
Datum
2006-05-23
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Nyberg: Riksbankens penningpolitiska strategi (pressmeddelande)
Datum
2006-05-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Köpenhamn
Srejber: Are we ready to deal with a cross-border banking crisis in Europe?
Datum
2006-05-12
Talare
Första vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Gdansk, Polen
Persson: Penningpolitiken och arbetsmarknaden
Datum
2006-05-12
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
LO Västmanland, Västerås
Persson: Globalisering, obalanser och möjliga vägar framåt
Datum
2006-05-03
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Konferens om social ekonomi, Stockholm
Ingves: Kontanthanteringen – en viktig samhällsfråga
Datum
2006-04-26
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksbanken
Srejber: Så förvaltas Riksbankens finansiella tillgångar
Datum
2006-04-25
Talare
Första vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Rosenberg: Riksbanken och inflationsmålspolitiken – det nya ränteantagandets betydelse
Datum
2006-04-19
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Swedbank Markets
Ingves: Inflationsmålet och penningpolitiken
Datum
2006-04-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Rosenberg: Utvärdering av penningpolitik
Datum
2006-03-30
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Norges Bank
Nyberg: Finansiella reformer och finansiell kris – svenska erfarenheter
Datum
2006-03-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Central Bank of Sri Lanka
Nyberg: The framework of modern central banking
Datum
2006-03-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Conference on Reforming the State Bank of Vietnam, Hanoi, Vietnam
Öberg: Sverige - en låginflationsekonomi
Datum
2006-03-21
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholms universitet
Rosenberg: Några frågor om penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2006-03-16
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Stockholm
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2006-02-23
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott, Stockholm
Rosenberg: Målet för penningpolitiken (pressmeddelande)
Datum
2006-02-14
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Öhmna Fondkommission, Stockholm
Ingves: Riksbankens roll i samhällsekonomin
Datum
2006-02-06
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Umeå, Umeå universitet
Rosenberg: Penningpolitiken och det ekonomiska läget (pressmeddelande)
Datum
2006-01-13
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Handelsbankens lunchmöte i Västerås
Nyberg: Husprisutvecklingen och penningpolitiken
Datum
2005-12-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Evli Bank, Stockholm
Bergström: Ljusa utsikter för svensk ekonomi (pressmeddelande)
Datum
2005-11-25
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Örebro Byggmästareförening
Bergström: Arbetsmarknad och lönebildning
Datum
2005-11-22
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Teknikföretagens personaldirektörskonferens på Johannesbergs slott i Rimbo
Heikensten: Det aktuella ekonomiska läget (pressmeddelande)
Datum
2005-11-16
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS
Rosenberg: Fastighetsmarknaden, konjunkturen och penningpolitiken
Datum
2005-11-11
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Karlstad
Heikensten: Svenska banker i ett internationellt perspektiv
Datum
2005-11-10
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Royals Vinterträdgård, Grand Hôtel
Persson: Penningpolitiken igår, idag och imorgon
Datum
2005-11-09
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Aktiespararna Lidingö
Heikensten: Penningpolitiken och akademikerna
Datum
2005-10-28
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Högtidsföreläsning, samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2005-10-20
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Finansutskottet, riksdagen, Stockholm
Srejber: Ett återförenat Europa – möjligheter och risker
Datum
2005-10-18
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Ekonomidagarna i Örebro
Heikensten: Penningpolitiken i Sverige och USA
Datum
2005-10-14
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Lunds universitet
Heikensten: Det ekonomiska läget och inflationen
Datum
2005-10-13
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Stora Ekonomidagen, Malmö
Persson: Fastighetsmarknaden och det aktuella ekonomiska läget
Datum
2005-10-11
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Uppsala
Heikensten: Risker och finansiell stabilitet
Datum
2005-10-07
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Srejber: Låga räntor och snäva kreditspreadar – en möjlig konflikt?
Datum
2005-10-05
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Nordea, Uppsala
Rosenberg: Riksbanken och penningpolitiken
Datum
2005-09-29
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Danske Bank
Nyberg: Financing of deposit insurance – a central banker's perspective
Datum
2005-09-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Sveriges riksbank
Nyberg: Hushållen ökar sin askulder och bostadspriserna fortsätter att stiga (pressmeddelande)
Datum
2005-08-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Lantmäteriet
Rosenberg: Överraskande svag tillväxt dämpar inflationsutsikterna (pressmeddelande)
Datum
2005-06-15
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Möte anordnat av Handelsbanken
Heikensten: Conference on inflation targeting: implementation, communication and effectiveness – opening remarks
Datum
2005-06-10
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Conference on Inflation Targeting, The Riksbank, Stockholm, Sweden
Heikensten: The IMF – Mandate, Means and Governance in a Changing World
Datum
2005-06-08
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Frankfurt: IMF-Bundesbank Symposium "The IMF in a changing world"
Heikensten: Inkommande data viktiga (pressmeddelande)
Datum
2005-06-03
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Tylösand
Bergström: Är dagens låga inflation ett problem?
Datum
2005-05-30
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Vadstena
Bergström: Penningpolitiken är inte lösningen på arbetslöshetsproblemen
Datum
2005-05-26
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Uppsala Handelskammares årsmöte
Heikensten: Riksbanken och stabiliseringspolitiken
Datum
2005-05-24
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Diskussionsseminarium, LO
Srejber: Stimulerande ekonomisk politik ger tillväxten stöd (pressmeddelande)
Datum
2005-05-24
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Öhman Fondkommission i Stockholm
Persson: Varför är inflationen så låg? Exemplet detaljhandeln
Datum
2005-05-24
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Nordiska distributions- och handelshögskolan
Nyberg: Riksbanken och inflationsmålet
Datum
2005-05-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordea, Köpenhamn
Srejber: The divorce between macro financial stability and micro supervisory responsibility: are we now in for a more stable life?
Datum
2005-05-13
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
En konferens i Wien arrangerad av Österrikes centralbank
Srejber: Ovanlig utveckling för marknadsräntor (pressmeddelande)
Datum
2005-04-14
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Grand Hotell i Stockholm
Rosenberg: Varför är den svenska inflationen så låg?
Datum
2005-04-13
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Stockholm
Persson: Vad händer med jobben i en alltmer globaliserad värld? (pressmeddelande)
Datum
2005-04-11
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Mittuniversitetet i Östersund
Bergström: Riksbanken påverkar den framtida inflationen, inte dagens (pressmeddelande)
Datum
2005-04-05
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Landshypotek i Gävle-Dal
Heikensten: Konjunkturbilden står sig i stora drag (pressmeddelande)
Datum
2005-04-04
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Länsstyrelsen i Luleå
Srejber: Tillgångsprisers och krediters roll i en inflationsmålspolitik (pressmeddelande)
Datum
2005-03-16
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Kungliga Tekniska Högskolan
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2005-03-15
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Finansutskottet, riksdagen, Stockholm
Persson: Globaliseringen bidrar till låg inflation (pressmeddelande)
Datum
2005-03-08
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Föreningssparbanken
Rosenberg: Fortsatt stark konjunktur och låg inflation (pressmeddelande)
Datum
2005-02-24
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Handelsbanken
Heikensten: Tankar om hur det penningpolitiska arbetet kan utvecklas
Datum
2005-02-22
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Persson: Penningpolitik i en låginflationsekonomi
Datum
2005-02-18
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Stockholm Strand Rotary klubb
Nyberg: Hushållens växande skuldbörda är inget problem för bankerna (pressmeddelande)
Datum
2005-02-11
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Malmö
Nyberg: Prices and Costs in the Swedish Payment Market
Datum
2005-01-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Scandinavian Card Markets, Sheraton Hotel, Stockholm
Heikensten: Låg inflation, men bilden står sig ändå i stora drag (pressmeddelande)
Datum
2005-01-21
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Sala
Bergström: Investeringar i Sverige istället för kapitalexport (pressmeddelande)
Datum
2005-01-18
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Seminarium anordnat av SCB och ITPS
Heikensten: Stabilitets- och tillväxtpakten behöver förstärkas
Datum
2004-12-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Brussels, Conference organised by the European Commission
Heikensten: Mindre förändringar i inflationsbilden (pressmeddelande)
Datum
2004-11-30
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Handelsbanken i Göteborg
Heikensten: Riksbankens arbete med finansiell stabilitet
Datum
2004-11-25
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Göteborgs universitet
Rosenberg: Konjunkturbilden står sig (pressmeddelande)
Datum
2004-11-17
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SEB i Göteborg
Heikensten: Riksbanken och risker i det finansiella systemet
Datum
2004-11-16
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Risk Management dagarna, Stockholm
Nyberg: Bolånemarknaden ur ett riksbanksperspektiv
Datum
2004-11-11
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Bankmötet 2004, Stockholm
Srejber:The power of transparency for macroeconomic discipline
Datum
2004-11-11
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
The 10th International Financial Economic Forum, Vienna
Nyberg: Värdepappersmarknaden idag och imorgon
Datum
2004-11-10
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Dataföreningen, Stockholm
Bergström: Rår Riksbanken för arbetslösheten?
Datum
2004-11-04
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Brunnsvik folkhögskola för fackliga funktionärer
Rosenberg: Penningpolitiken och förutsättningarna för tillväxt
Datum
2004-11-01
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Sydsvenska ekonomidagen, Klippan
Srejber: Finns det anledning till ekonomisk framtidstro?
Datum
2004-10-21
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Clarion Hotel, Stockholm
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2004-10-14
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Finansutskottet, riksdagen, Stockholm
Persson: Mindre och medelstora företag missgynnas ej av Basel II (pressmeddelande)
Datum
2004-09-23
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Forskningskonferens i Stockholm
Rosenberg: Penningpolitiken, bostadspriserna och hushållens skuldsättning
Datum
2004-09-20
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Sparbanken Finn, Grand Hotel, Lund
Heikensten: Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Datum
2004-09-20
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Svenska ambassaden i London
Srejber: Nya länder i EU – möjligheter och risker
Datum
2004-09-20
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Ronneby
Persson: Strukturreformer viktiga för sysselsättningen
Datum
2004-09-13
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Seminarium i Paris arrangerat av SNS och Svenska
Nyberg: Hur uppstår intressekonflikter i universalbanker och vilka är argumenten att separera investment och commercial banking?
Datum
2004-08-26
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Sjöfartshuset, Stockholm
Heikensten: Inflationsbilden står sig i huvudsak (pressmeddelande)
Datum
2004-08-16
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Lunchseminarium i Falun arrangerat av Länsstyrelsen i Dalarna
Srejber: Vad spelar tillgångspriser och krediter för roll i penningpolitiken
Datum
2004-06-30
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
The Adam Smith Seminars - Thun, Switzerland
Nyberg: Konjunkturutvecklingen och bostadsfinansieringen i Sverige
Datum
2004-06-04
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Frankfurt
Heikensten: Bedömningen av konjunkturen och inflationen står sig (pressmeddelande)
Datum
2004-05-17
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Tanum
Nyberg: Konjunkturutvecklingen och fastighetsmarknaden (pressmeddelande)
Datum
2004-05-12
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Elleverantörernas förening
Bergström: Penningpolitik och samhällsekonomisk stabilitet
Datum
2004-05-12
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Fastighetsvärlden, Vinterträdgården, Grand Hotel, Sthlm
Heikensten: The integration of European Banking: Some Regulatory Challenges
Datum
2004-04-21
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminar: The integration of Financial Markets in Europe. Andra kammarsalen, Riksdagshuset, Stockholm
Persson: Regional balans och uthållig tillväxt (pressmeddelande)
Datum
2004-04-21
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Konferens i Stockholm i SCB:s regi
Heikensten: Några aspekter på den finansiella utvecklingen (pressmeddelande)
Datum
2004-04-20
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Bryggaren i Västervik vid ett seminarium anordnat av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Persson: Globalisering, strukturella förändringa och penningpolitik
Datum
2004-04-14
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Näringslivets hus
Rosenberg: Inflationsmålet och KPI
Datum
2004-04-04
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
KPI-nämndens 50-årsjubileum, Norra Latin
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2004-04-01
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Riksdagens finansutskott
Bergström: Är solidarisk lönepolitik möjlig med Riksbankens inflationsmål? (pressmeddelande)
Datum
2004-03-26
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
"Fackens dag" i Västerås
Rosenberg: Inflationen lägre än väntat (pressmeddelande)
Datum
2004-03-24
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SBAB:s bolagsstämma
Bergström: Vad krävs för att vi ska bli bäst igen? (pressmeddelande)
Datum
2004-03-24
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Tierp
Heikensten: Återhämtning med lågt inflationstryck
Datum
2004-03-15
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Residenset i Härnösand
Persson: Kvinnor, tillväxt och välfärd – en ekvation som måste gå ihop (pressmeddelande)
Datum
2004-03-08
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Heikensten: Riskhantering och den finansiella stabiliteten
Datum
2004-02-17
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Stockholm
Heikensten: Penningpolitiken - Några aktuella frågor
Datum
2004-02-10
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Handelshögskolan i Stockholm, Nationalekonomiska institutionen
Rosenberg: Det aktuella penningpolitiska läget
Datum
2004-01-29
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Handelsbanken
Nyberg: Sveriges ekonomiska utveckling (pressmeddelande)
Datum
2004-01-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Aktieträff arrangerad av Aktiespararna
Heikensten: Penningpolitiken och det ekonomiska läget
Datum
2004-01-26
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Handelsbanken i Karlstad
Nyberg: Financial stability surveillance, Some Swedish experience
Datum
2003-12-10
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Bank of Indonesia, Jakarta
Bergström: Kan vi bli bäst igen? Kapitalbildningens roll för den långsiktiga tillväxten
Datum
2003-12-08
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Malmberget/Kiruna
Srejber: Finansiell delegering – Hur håller jag koll på den som förvaltar mina pengar?
Datum
2003-11-25
Talare
Vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Aktiesparararna
Nyberg: Aktuella frågor kring finansiell stabilitet
Datum
2003-11-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Riksdagens finansutskott
Heikensten: Euro entry before reforms or reforms before euro entry?
Datum
2003-11-21
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Frankfurt European Banking Congress
Srejber: Sparande och inflation
Datum
2003-11-19
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Framtidsbyggets, Sparbanken Uplands och FöreningsSparbankens konferens. Universitetshuset, Uppsala
Persson: The impact of the euro
Datum
2003-10-29
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Women's Economic Round Table, New York City
Persson: Ekonomi och välfärd i Sverige och Norden
Datum
2003-10-23
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
NLS förbundsseminarium (Nordisk lärarkonferens)
Nyberg: Sverige i Europa
Datum
2003-10-18
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stora Aktiedagen i Malmö
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2003-10-16
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Riksdagens finansutskottet
Heikensten: Svensk ekonomi och penningpolitiken
Datum
2003-09-29
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium arrangerat av Stockholms Handelskammare och Veckans Affärer
Heikensten: Riksbanken och euron
Datum
2003-09-04
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SEB:s EMU-seminarium på Cirkus, Stockholm
Nyberg: Utvecklingen på fastighetsmarknaden
Datum
2003-09-02
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Malmö
Srejber: Tillväxt och konkurrens – lärdomar av historien
Datum
2003-08-25
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Sparbanken Gripen, Båstad
Heikensten: Riksbanken och euron
Datum
2003-06-17
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Grand Hotel, Stockholm
Heikensten: How to promote and measure central bank efficiency
Datum
2003-05-23
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Riksbanken
Persson: Penningpolitik och arbetsutbud
Datum
2003-04-02
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Örebro Slott
Heikensten: Penningpolitik och potentiell tillväxt
Datum
2003-03-28
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Handelshögskolan i Stockholm, Nationalekonomiska Föreningen
Srejber: Framtidsscenarier för bostadsfinansieringen
Datum
2003-03-19
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Bostadsveckan i Gävle
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2003-03-18
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Riksdagens finansutskott
Rosenberg: Penningpolitiken och den svenska ekonomin
Datum
2003-03-05
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Finansanalytikernas förening
Heikensten: Penningpolitiken och lönebildningen
Datum
2003-02-13
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Finansutskottet
Nyberg: The Swedish Card Payment Market - Current Challenges and Future Developments
Datum
2003-02-03
Talare
Andra vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Scandinavian Card Markets, Berns Hotel, Stockholm
Persson: Sweden and the Euro
Datum
2002-11-27
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Swedish Chamber of Commerce for Germany, Frankfurt
Bäckström: Financial cycles
Datum
2002-11-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
The Philadelphia Fed Policy Forum Crises, Contagion, and Coordination:Issues for Policymakers in the Global Economy
Heikensten: Kronan, Sverige och EMU
Datum
2002-11-13
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Öhman Fondkommission, Stockholm
Bergström: Penningpolitiken och lönebildningen
Datum
2002-11-13
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
HSB Banks Finansdag
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2002-10-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagens finansutskott
Nyberg: IT i den finansiella sektorn
Datum
2002-09-16
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
UNISYS, Executive Business Conference
Bäckström: In the wake of financial turmoil
Datum
2002-09-05
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Conference on WorldCom and Enron – aftermath in the US and lessons for Sweden - Confederation of Swedish Enterprise
Srejber: Inflationsmålspolitik och bubblor
Datum
2002-07-09
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Adam Smith seminars i Paris
Persson: On the verge of Eurosystem membership - challenges from a Swedish perspective
Datum
2002-07-01
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
European Trade Union Confederation, ETUC, in Åkers Runö
Persson: Det ekonomiska läget i ett penningpolitiskt perspektiv
Datum
2002-06-11
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Sveriges Kyrkokamerala förenings rikskonferens
Bäckström: The importance of a well-functioning stock market
Datum
2002-06-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
World Federation of Investors 20th World Congress
Srejber: Sverige och den europeiska integrationen
Datum
2002-06-03
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
IBC Euroforum: Nordic Banking
Bergström: Prognoser och konjunkturcykler
Datum
2002-05-15
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Elmateriel Leverantörs föreningen
Nyberg: Räntan våren 2002
Datum
2002-04-22
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Skattebetalarnas förening i Malmö och Kristianstad
Persson: Penningpolitik och konkurrens
Datum
2002-04-17
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Roslagens Sparbanks årsstämma
Bäckström: Perspektiv på inflationsmålet
Datum
2002-04-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Srejber: Erfarenheter av euro-områdets sedel- och myntutbyte
Datum
2002-04-09
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Branschmöte vid Svensk Handel
Heikensten: Effekter på tillväxten av den nya stabiliseringspolitiska regimen
Datum
2002-04-02
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium om tillväxt, SACO, Stockholm
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2002-03-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Inledning vid utfrågningen i riksdagens finansutskott
Nyberg: Finansiella störningar och den reala ekonomin
Datum
2002-03-11
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Securities
Bäckström: Svensk ekonomi och penningpolitik
Datum
2002-03-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Skånes Provinsbank Helsingborg
Persson: Riksbanken, tillväxten och inflationen
Datum
2002-02-28
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Företagarnas Riksorganisation, Trosa
Srejber: Penningpolitik och inflationsförväntningar
Datum
2002-02-25
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Föreningssparbanken i Karlstad
Persson: Globaliseringen och Sverige - En diskussion om nya villkor och möjligheter
Datum
2002-02-20
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Socialdemokraterna
Srejber: Ett återförenat Europa – Sveriges och Riksbankens roll
Datum
2002-02-13
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Baltic Financial Network
Bergström: Har globaliseringen något att göra med nedläggningen av bankomaten?
Datum
2002-02-11
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Grycksbo - pappers avd 111
Srejber: Livet utanför Euroland
Datum
2002-02-11
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Helsingfors
Bäckström: Svensk ekonomi
Datum
2002-02-02
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Aktiespararna, Sölvesborg-Bromölla
Heikensten: Svensk ekonomisk politik i EMU
Datum
2002-01-23
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Stockholm
Bäckström: Hushållen, aktiemarknaden och det finansiella systemet
Datum
2002-01-21
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stiftelsen Aktiefrämjandet
Srejber: Framtidsfrågor för bostadsmarknaden
Datum
2002-01-08
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
SABO:s årsmöte
Heikensten: Demokratin, marknaden och globaliseringsprocessen
Datum
2002-01-03
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Svenska kyrkans seminarium i Rättvik: "Om Jesus vore chef för Världsbanken"
Bäckström: Den svenska ekonomin
Datum
2001-11-27
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Den Stora Aktiekvällen, Aktiespararna, Stockholm
Persson: Sverige, EMU och kronan
Datum
2001-11-16
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Seminarium på Svensk Handel
Bäckström: Svensk ekonomi
Datum
2001-10-30
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Aktiespararna, Örebro
Persson: Aktuell penningpolitik
Datum
2001-10-30
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Finansanalytikernas förening
Heikensten: Några aktuella penningpolitiska frågor
Datum
2001-10-23
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium, SNS, Stockholm
Srejber: Euron i euroländerna och i Sverige
Datum
2001-10-16
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
EU-klubben, Göteborg
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2001-10-16
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Inledning vid utfrågningen i riksdagens finansutskott
Bäckström: Konjunkturer och räntepolitik
Datum
2001-10-10
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Ekonomidagarna i Örebro
Heikensten: Stabiliseringspolitiska erfarenheter och utmaningar
Datum
2001-10-04
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Skattebetalarnas förening 80 år, Älvsjömässan Stockholm
Srejber: Bankernas roll för penningpolitiken
Datum
2001-09-25
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Färs & Frosta Sparbank AB
Nyberg: Sverige och världskonjunkturen
Datum
2001-09-24
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Securities
Srejber: Konkurrens och tillväxt
Datum
2001-09-21
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Skattebetalarnas förening
Heikensten: Kronan och penningpolitiken
Datum
2001-09-05
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium, Crédit Agricole Indosuez
Srejber: Finansiella marknader i en globaliserad värld
Datum
2001-09-04
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Fondbolagens förening, Stockholm
Bäckström: Svensk ekonomi saktar in
Datum
2001-08-20
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Socialdemokraterna i Härnösand
Bäckström: Speech at BIS 71st Annual General Meeting
Datum
2001-06-11
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Bank for International Settlements, Basel
Heikensten: Reforming a central bank
Datum
2001-06-08
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
CEPR/SNS Roundtable
Bäckström: Monetary policy in a small open technology-oriented economy outside the major currency blocs
Datum
2001-05-18
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Conference on New Challenges for Credit Markets and Monetary Policy, hosted by Handelsbanken, Stockholm
Srejber: Transmissionsmekanismen
Datum
2001-05-15
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Umeå Universitet
Bergström: Penningpolitik i en osäker värld
Datum
2001-05-14
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Sparbanksstiftelsen Nya i Gävle Konserthus
Srejber: Riksbankens motpartssystem
Datum
2001-05-09
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Anförande i samband med Riksbankens årliga Primary Dealer-middag
Heikensten: Om tydlighet och flexibilitet
Datum
2001-05-09
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium, SNS, Stockholm
Srejber: Fastighetsmarknaden och konjunkturutvecklingen i Sverige
Datum
2001-05-09
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
SABO Byggnadsförsäkrings AB
Heikensten: Utmaningar för svensk räntemarknad
Datum
2001-05-08
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
RäntEvent, Moderna Museet, Stockholm
Nyberg: Konjunkturförsvagning - men hur snabb och hur djup?
Datum
2001-05-02
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Securities
Bäckström: Vad ska styra penningpolitiken? Några reflektioner kring inflationsmålet
Datum
2001-04-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska Föreningen
Srejber: Hur skapas stabila finansmarknader?
Datum
2001-04-03
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Offentlig utfrågning i riksdagen om "Ekonomisk politik i en global ekonomi - Tobinskatt hinder eller möjlighet?"
Srejber: Internationalisering och finansiell integration
Datum
2001-03-29
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Bankmannasällskapet - Göteborg
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2001-03-27
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagens finansutskott
Heikensten: Bakom granitväggarna uppe på Brunkebergstorg - Penningpolitiken i praktiken
Datum
2001-03-21
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium, Socialdemokratiska riksdagsgruppen, Stockholm
Heikensten: Vad händer i USA och hur påverkar det oss?
Datum
2001-03-09
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Aktiespararna i Malmö
Bergström: Riksbankens roll i den svenska ekonomin
Datum
2001-02-28
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Stora Aktiedagen, Jönköping
Bäckström: Sveriges ekonomi och den nya Informationstekniken
Datum
2001-02-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Näringsdepartementet
Bäckström: Svensk ekonomi
Datum
2001-01-29
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Aktiespararnas lokalavdelning på Gotland
Bäckström: Den svenska ekonomin
Datum
2000-11-28
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Den stora Aktiekvällen, aktiespararna
Nyberg: Finanssektorn och den nya ekonomin
Datum
2000-11-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Finansadministrativt forum
Heikensten: Penningpolitiken
Datum
2000-11-17
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS konjunkturkonferens, Stockholm
Heikensten: EMU: cohesion or diversity?
Datum
2000-11-10
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
The Swedish Institute of International Affairs
Nyberg: Svensk bostadsfinansiering och EMU
Datum
2000-11-08
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HSB bank och finansdag
Bäckström: Vart är den svenska ekonomin på väg?
Datum
2000-11-08
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Svenska Handelskammarförbundet
Heikensten: Sex frågor om penningpolitiken
Datum
2000-11-07
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Handelshögskolan vid Umeå universitet
Bergström: Riksbankens roll för en stabil tillväxt
Datum
2000-11-07
Talare
Förste vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Frukostmöte på FöreningsSparbanken AB
Heikensten: Monetary policy in a low inflation environment: some reflections by a policy maker
Datum
2000-11-03
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
ECB's first conference: Why Price Stability? Frankfurt, Germany
Srejber: Ny - eller nygammal ekonomi?
Datum
2000-10-23
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Möte i Tylösand arrangerat av WM-Data
Hessius: Den nya ekonomin ur ett centralbanksperspektiv
Datum
2000-10-12
Talare
Vice riksbankschef Kerstin Hessius
Plats
Seminariet IT-revolutionen och den Nya Ekonomin SEB Institutionell Förvaltning Moderna Museet Stockholm
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2000-10-10
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagens finansutskott
Bäckström: Svensk ekonomi i förändring
Datum
2000-10-02
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Fria byggakademien
Heikensten: What can Europe learn from other countries and former experiences?
Datum
2000-09-29
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
BIS and Bundesbank
Srejber: Globaliseringen och IMF
Datum
2000-09-19
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm
Srejber: Prisstabilitet och tillväxt
Datum
2000-09-04
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
SEB i Malmö
Nyberg: Issues in Supervision of Banks - European Experience
Datum
2000-08-26
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Association of Professional Bankers, Colombo, Sri Lanka
Some reflections on Financial and Monetary Stability
Datum
2000-08-24
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Seminar in Bangkok hosted by Bank of Thailand
Bäckström: Asset Markets and Monetary Policy
Datum
2000-06-16
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Conference organised by the Riksbank and the Stockholm School of Economics
Bäckström: The inflation targeting approach
Datum
2000-06-15
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
28th Economic Conference, Oesterreichische Nationalbank
Lars Nyberg: Växer riskerna i banksystemet?
Datum
2000-06-14
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Enskilda Securities analytikermöte
Srejber: Penningpolitikens roll för tillväxten
Datum
2000-06-06
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
FöreningsSparbankens Ekonomidag i Vellinge
Bergström: Riksbanken i den svenska demokratin
Datum
2000-05-22
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Fristående Sparbankers Förbundsstämma i Stenungssund
Nyberg: The infrastructure of Emergency Liquidity Assistance - what is required in today's financial system?
Datum
2000-05-22
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
CGFS REGIONAL MEETING IN TOKYO, BANK OF JAPAN
Bäckström: The Swedish economy - cyclical upswing or a more fundamental improvement?
Datum
2000-05-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Möte med Institut International d'Etudes Bancaires, Stockholm
Heikensten: Penningpolitiken och lönebildningen
Datum
2000-05-05
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Bergström: Skall Riksbanken bry sig om tillgångspriserna?
Datum
2000-04-11
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Round Table i Sundsvall
Bäckström: Ett år med den nya direktionen
Datum
2000-04-05
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2000-03-23
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottet
Heikensten: Öppenhet och tydlighet i penningpolitiken - svenska erfarenheter
Datum
2000-03-20
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Kundmöte SEB, Stockholm
Bäckström: Svensk penningpolitik
Datum
2000-03-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Penningpolitiskt forum
Hessius: Mer balanserad riskbild i inflationstrycket
Datum
2000-03-14
Talare
Vice riksbankschef Kerstin Hessius
Plats
Controller congress 2000
Bergström: Den svenska ekonomin-ny eller gammal?
Datum
2000-03-01
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Kommuninvest
Heikensten: Penningpolitiken och den nya ekonomin
Datum
2000-02-24
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Hearing i riksdagens finansutskott
Nyberg: Byggandet och penningpolitiken
Datum
2000-02-17
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Fastighetsforum 2000
Bäckström: Svensk ekonomi och penningpolitik
Datum
2000-02-16
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Föreningssparbankens kapitalmarknadsdag i Malmö
Bergström: Lönebildningen i fokus
Datum
2000-02-10
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Upplands Väsby kommun
Bäckström: Betydelsen av riskhantering
Datum
2000-02-03
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Risk Management Forum
Bäckström: Finns det en ny ekonomi?
Datum
2000-01-25
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Börsdagen
Bäckström: Några tankar om tillgångspriser
Datum
1999-12-16
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Aktiespararnas Pejlingsträff Föreningssparbanken
Nyberg: Räntor, fastighetspriser och penningpolitik
Datum
1999-12-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund
Bäckström: Svensk ekonomi inför 2000-talet
Datum
1999-12-03
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Handelshögskolan vid Umeå universitet
Hessius: Inflationsmålet, konjunkturläget och den nya ekonomin
Datum
1999-12-01
Talare
Vice riksbankschef Kerstin Hessius
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Bäckström: Svensk ekonomi inför år 2000
Datum
1999-11-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Aktiekvällen i Göteborg
Bäckström: 1990-talets internationella finansiella turbulens
Datum
1999-11-18
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Högskolan i Jönköping
Bergström: Det ekonomiska läget
Datum
1999-11-18
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
HSB Finansdag
Hessius: Den nya ekonomin och den långa boomen
Datum
1999-10-29
Talare
Vice riksbankschef Kerstin Hessius
Plats
Mjärdevi Science Park, Linköping
Bäckström: Perspektiv på svensk ekonomi
Datum
1999-10-27
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Göteborgs Universitet
Heikensten: De samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen
Datum
1999-10-26
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium arrangerat av Arbetslivsinstitutet
Heikensten: Konkurrens, handel och inflation
Datum
1999-10-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Örebro Byggmästareförening
Nyberg: Euron och svensk bostadsfinansiering
Datum
1999-10-14
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Föreningssparbanken Warszawa
Heikensten: Penningpolitiken och den nya direktionen
Datum
1999-10-12
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS konjunkturkonferens
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
1999-10-06
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Inledningsanförande vid finansutskottets utfrågning
Bäckström: Några aktuella penningpolitiska frågor
Datum
1999-10-04
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora räntedagen
Bergström: Lönebildningens gränser i olika skeden
Datum
1999-09-29
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
LO-SNS konferensen Bonnier Conference Center
Centralbankens roll och likviditeten i marknaden
Datum
1999-09-14
Talare
Vice riksbankschef Kerstin Hessius
Plats
Seminarium Sveriges Finansanalytikers Förening
Med i EU, utanför EMU - några penningpolitiska aspekter
Datum
1999-09-10
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium arrangerat av Handelsbanken Markets, Stockholm
Bör Sverige gå med i EMU?
Datum
1999-09-03
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Frukostmöte med Stockholms stads finansstab
Läget i svensk ekonomi
Datum
1999-09-01
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Föreningssparbanken i Ulricehamn
Penningpolitik och tillväxtförutsättningar i den svenska ekonomin
Datum
1999-08-27
Talare
Vice riksbankschef Kerstin Hessius
Plats
Ordförandekonferensen Västmanlands Kommunförbund
Towards international financial stability
Datum
1999-08-09
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Pretoria, South Africa
EMU and the changing shape of the financial system
Datum
1999-06-16
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Foreign Banker's Association i Nederländerna
Euron och den ekonomiska politiken i Europa
Datum
1999-06-16
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Merita-Nordbanken i Malmö
Penningpolitikens villkor
Datum
1999-06-15
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Landskrona kommun
Modelling credit risk
Datum
1999-06-10
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Inledningsanförande på ett seminarium arrangerat av Sveriges Riksbank och Finansinspektionen
Goda förutsättningar för tillväxt
Datum
1999-06-08
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
FFO
BIS Annual General Meeting
Datum
1999-06-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Basel
Därför har Sverige bytt stabiliseringspolitisk regim
Datum
1999-05-21
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Norrbärke Sparbank
Penningpolitiken 1996-98
Datum
1999-05-18
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottet
Det globala kapitalet - fördelar, problem och åtgärder
Datum
1999-05-03
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Utrikespolitiska institutet
Hur förbereder Sverige sig bäst för EMU?
Datum
1999-04-21
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Finansforum
Penningpolitiken och växelkursen
Datum
1999-04-19
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Möte med Riksbankens primary dealers
Perspektiv på svensk ekonomi
Datum
1999-04-13
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Malmö Börssällskap
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1999-03-25
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottets utfrågning
Behövs ett nytt globalt system finansiellt system?
Datum
1999-03-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
FöreningsSparbankens konferens Vårt Ekonomiska Läge
Tillväxt och hög arbetslöshet
Datum
1999-03-15
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Högskolan i Visby
Riksbanken och det finansiella systemet
Datum
1999-02-25
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Inflationen och räntan
Datum
1999-02-15
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Fastighetsforum 99
Vad händer med kronan och räntan?
Datum
1999-02-02
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stockholms Handelskammares och Veckans Affärers konferens
Sverige och EMU
Datum
1999-01-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Carlsson Investment Management
Den nya valutan och svensk ekonomi
Datum
1999-01-22
Talare
Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Aktiespararna Sölvesborg-Bromölla den 23/1
Den finansiella krisen och penningpolitiken
Datum
1998-11-30
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Stora aktiekvällen
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1998-11-13
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottet
Financial Crises: the Swedish experience
Datum
1998-11-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
The Trilateral Commission
Penningpolitiken under finansiell oro
Datum
1998-10-20
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Räntedagen
Ny valuta i Europa
Datum
1998-10-20
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Stockholms handelskammares seminarium
Penningpolitiken
Datum
1998-10-14
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS konferens om konjunkturläget
Det ekonomiska läget
Datum
1998-10-10
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Aktiedagen i Malmö
The Swedish economy
Datum
1998-10-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Handelsbankens seminarium i New York
EMU - ett ytterligare steg i den finansiella integrationen
Datum
1998-09-29
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Dansk-svenskt Näringslivsforum, Köpenhamn
Självständighet och öppenhet i penningpolitiken
Datum
1998-09-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
City Executive Club i Göteborg
Eurons roll för bostadsfinansieringen
Datum
1998-08-27
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Konferensen ByggaBo inför 2000-talet
Vägen tillbaka till låg inflation
Datum
1998-08-25
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Näringslivets Fonds årsmöte
Euron, kronan och EMU
Datum
1998-08-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Världshandelsdagen 1998
Penningpolitiken och den ekonomiska utvecklingen
Datum
1998-08-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Kommunalekonomisk mässa, Malmö
Financial Crisis - Experiences from Sweden
Datum
1998-07-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium arrangerat av svenska ambassaden i Korea
Opening remarks
Datum
1998-06-12
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Conference on Monetary Rules, Stockholm 12-13 June, 1998
EMU och den ekonomiska politiken i Europa
Datum
1998-05-29
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
JP Banks konferens
Den ekonomiska politiken och inflationen
Datum
1998-05-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Möte med medlemsföretagen i Almega
Some comments om Professor Charles Bean's paper - Aggregate-Demand Policies and Labour Market Reform
Datum
1998-05-25
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Economic Council Conference
Svensk penningpolitik utanför EMU
Datum
1998-04-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Penningpolitiskt Forum
Inflationen och penningpolitiken
Datum
1998-03-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Stora Aktiedagen i Trelleborg
Sverige och EMU
Datum
1998-03-16
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Industrins och arbetsgivarnas centralförbund, Helsingfors
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1998-03-12
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottet
Finansiell globalisering
Datum
1998-03-05
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Göteborg International Business Convention
Elektroniska pengar ur ett centralbanksperspektiv
Datum
1998-03-04
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Stockholm
Åtta frågor om penningpolitiken
Datum
1998-02-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Nationalekonomiska föreningen i Umeå
Fem år med prisstabilitetsmål
Datum
1998-02-18
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska Föreningen
EMU snart verklighet - hur påverkas den ekonomiska politiken
Datum
1998-02-12
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
IIR-seminarium
Vad händer med inflationen och räntan?
Datum
1998-01-27
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stockholms Handelskammares och Veckans Affärers konferens
Några reflektioner kring finansiella kriser
Datum
1998-01-14
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Aktiespararnas Pejlingträff
Svensk ekonomi och penningpolitik
Datum
1997-11-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Aktiekvällen, Stockholm
Framtida struktur på svenska värdepappersmarknaden
Datum
1997-11-13
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Bank och Finans-97
Riksbanken och börsoron
Datum
1997-11-11
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Aktiekvällen i Göteborg
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1997-10-23
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottet
Sverige och EMU
Datum
1997-10-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Svenska Bankföreningens årsmöte i Stockholm
Penningpolitiken
Datum
1997-10-22
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS konferens om konjunkturläget
Financial markets and EMU
Datum
1997-10-21
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
IBC i Stockholm
Inflationen och räntan
Datum
1997-10-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Örebro
Sweden's relations with the EMU
Datum
1997-10-03
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Villnius
Vad händer med inflationen och räntan?
Datum
1997-09-30
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Räntedagen i Stockholm
The European Union and Monetary Union - recent developments and Swedish viewpoints
Datum
1997-09-10
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagen
A Central Banker's view on the rapid financial developments
Datum
1997-09-04
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Bürgenstock
What Lessons Can be Learned from Recent Financial Crises? The Swedish Experience
Datum
1997-08-29
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Jackson Hole, Wyoming, USA
The Swedish Experience
Datum
1997-08-29
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Federal Reserve Symposium
EMU och centralbankerna
Datum
1997-08-22
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Svenska Bankföreningen
Det ekonomiska läget
Datum
1997-06-16
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Ekonomiskt seminarium på Centerstämman, Haparanda
Finansiell Infrastruktur - Vart är vi på väg och varför?
Datum
1997-06-09
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Stockholms Handelskammares årsmöte
Den penningpolitiska tankeramen
Datum
1997-05-26
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Penningpolitiskt forum
Har inflationsprocessen förändrats?
Datum
1997-05-26
Talare
Claes Berg
Plats
Penningpolitiskt Forum
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1997-05-26
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Penningpolitiskt Forum
Svensk ekonomi och lönebildning
Datum
1997-05-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
SAFs årsmöte
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1997-05-15
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottet
Ekonomin och penningpolitiken
Datum
1997-05-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Fastighetsdagen, Stockholm
Den svenska ekonomin
Datum
1997-05-14
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Skånska sparbanksföreningen
Sweden's Economy and Monetary Policy
Datum
1997-04-30
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
New York
Svensk ekonomi
Datum
1997-04-18
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Aktie- och finansseminarium i Piteå
Konsekvenserna för Sverige om vi går med i EMU
Datum
1997-04-17
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Sparbankens Bofinanssymposium i Köpenhamn
Handeln, EMU och Euron
Datum
1997-04-15
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Köpmannaförbundet
Svensk ekonomi
Datum
1997-03-20
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Chalmers i Göteborg
Penningpolitiken och samhällsekonomin
Datum
1997-03-13
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets. Penning- & kapitalmarknadsdag 1997
Penningpolitiken och arbetslösheten
Datum
1997-03-06
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska Föreningen
Sverige och förberedelserna inför EMU
Datum
1997-02-26
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
ABF Göteborg
Sverige och EMU
Datum
1997-02-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Baker & McKenzies EMU-seminarium
Inflationen och räntan
Datum
1997-01-29
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Veckans Affärers och Stockholms Handelskammares konferens
Currency arrangements between EMU and its neighbours
Datum
1996-11-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
The 6th Frankfurt European Banking Congress
Relationship between the 'ins' and the 'outs'
Datum
1996-11-13
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Institute of Economic Affairs i Bryssel
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1996-11-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Utfrågning vid Finansutskottet
The swedish economy
Datum
1996-11-07
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SEB i New York
EMU, penningpolitiken och de finansiella marknaderna
Datum
1996-10-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Obligationsfrämjandets EMU-seminarium
Sveriges riksbank, EMU och den europeiska centralbanken
Datum
1996-10-23
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Sveriges riksbank IRR-konferens om Eurovalutan
Hur påverkas Riksbanken av EMU? (2/2)
Datum
1996-10-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Handelshögskolans seminarium
Hur påverkas Riksbanken av EMU? (1/2)
Datum
1996-10-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Anförande vid Handelshögskolans seminarium
Penningpolitiken
Datum
1996-10-09
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS konjunkturdag
Aktuella penningpolitiska frågor
Datum
1996-10-09
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Örebro
Perspektiv på prisstabilitetspolitiken
Datum
1996-09-26
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Räntedagen
Förberedelser för EMU och frågan om ERM
Datum
1996-09-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nordbankens Kapitalmarknadsdag
Riksbankens roll i ett elektroniskt betalningssystem
Datum
1996-08-28
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
IIRs konferens Kontokort, 28-29 augusti 1996 Berns Congress
Räntekorridoren sänks med 0,5 procentenheter
Datum
1996-08-15
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Presskonferens
Sweden and EMU
Datum
1996-06-07
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Europeiska kommissionen
Perspektiv på penningpolitiken
Datum
1996-06-03
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Penningpolitiskt Forum
Riksbanken och den framtida europeiska monetära unionen
Datum
1996-05-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagens Veteranförenings årsmöte
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1996-05-09
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottets utfrågning
The swedish economy on its way towards european monetary union
Datum
1996-05-08
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium i Köpenhamn
Sweden´s economy and monetary policy
Datum
1996-04-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Handelsbanken's Seminar in New York
Förberedelser för en europeisk monetär union (EMU)
Datum
1996-04-11
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Visby
Penningpolitiken
Datum
1996-03-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Stora Obligationsdagen i Stockholm
The Riksbank and monetary policy
Datum
1996-02-21
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stockholm School of Economics
Räntan och kronan
Datum
1996-01-30
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Stockholms Handelskammares och Veckans Affärers konferens på Grand Hotel
Svensk ekonomi och penningpolitik
Datum
1996-01-25
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Göteborgs Börssällskap