Ingves: Utfrågning i finansutskottet om Goodfriend och Kings utvärdering om penningpolitiken

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Förstakammarsalen, Riksdagen, Stockholm
Riksbankens direktion deltar i dag i en öppen utfrågning i finansutskottet om Marvin Goodfriend och Mervyn Kings rapport ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015” som gjorts på uppdrag av finansutskottet.

Riksbankschef Stefan Ingves gör där en inledande presentation om direktionens remissvar på utvärderingen.

 

I länken bredvid finns de bilder Stefan Ingves visar i finansutskottet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?