Tal 2012

Ingves: Avvägningar i penningpolitiken
Datum
2012-12-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Länsstyrelsen i Norrland, Luleå
Svensson: Penningpolitik, skulder och arbetslöshet
Datum
2012-11-14
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
SNS, Stockholm
Jansson: Min syn på inflationsmålspolitiken
Datum
2012-10-11
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Karlstads universitet
Wickman-Parak: IMF:s roll – nytänkande i finanskrisens spår
Datum
2012-10-05
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Global Utmaning, Stockholm
Ekholm: Hur ska finansiella kriser kunna undvikas i Sverige?
Datum
2012-09-27
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Handelsbanken i Stockholm,
af Jochnick: Ett avstamp inför det penningpolitiska mötet i september
Datum
2012-08-21
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Danske Bank, Stockholm
Ingves: Finansiella kriser och finansiell reglering – tankar efter fem turbulenta år
Datum
2012-06-13
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Svensson: Olika syn på penningpolitiken
Datum
2012-06-08
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
SNS, Stockholm
Wickman-Parak: Konjunkturbedömning kräver is i magen – min syn på omvärlden och Sverige
Datum
2012-05-15
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Luleå stadshus
af Jochnick: Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet
Datum
2012-05-04
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SEB
Ekholm: Makrotillsyn och tydlig kommunikation bidrar till finansiell stabilitet
Datum
2012-03-30
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Bankföreningen
Ingves: Finansiell stabilitet är viktigt för oss alla
Datum
2012-03-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet
Jansson: Några aspekter på det ekonomiska läget
Datum
2012-03-13
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Nordea, Stockholm
Wickman-Parak: Penningpolitik och arbetslöshet – en ständigt aktuell debatt
Datum
2012-01-24
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
LO, Stockholm