af Jochnick i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken

  • Datum:
  • Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
  • Plats: Skandiasalen, Sveriges riksdag
Idag deltar riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick i årets tredje utfrågning om penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

"Det är en utmaning att i Sverige hålla både inflation och tillväxt högre än i Europa i genomsnitt. Men så här långt är vi på god väg att klara det", konstaterar Ingves i sin inledning till utfrågningen. Den expansiva penningpolitiken i Sverige och i andra länder är nödvändig för att stimulera den ekonomiska tillväxten och motverka riskerna med alltför låg inflation, menar Ingves. Men han poängterar samtidigt att det allmänt sett låga ränteläget bidrar till ett ökat risktagande i ekonomin, högt värderade tillgångar och ökad skuldsättning. "Det är högst angeläget med riktade åtgärder inom makrotillsyn, bostadspolitik och skattepolitik så att inte stabiliteten i svensk ekonomi äventyras", betonar Ingves.

 

"Vi får inte glömma bort den centrala roll som inflationsmålet spelar för samhällsekonomin", menar af Jochnick. Hon pekar i sin presentation inte bara på att inflationen blivit lägre och mer stabil sedan inflationsmålet infördes utan också på att svenskarna fått en större köpkraft och stabilare löneutveckling. "Inflationsmålet är en hörnsten i den ekonomiska politiken som är värd att försvara". Hon visar på hur Riksbankens penningpolitik, med negativ repo ränta och köp av statsobligationer fått avsedd effekt. Inflationsförväntningarna har stigit och den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige talar för att inflationen stiger framöver.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?