Tal 2009

Ekholm: Några lärdomar av finanskrisen för penningpolitiken
Datum
2009-12-04
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Grand hotel, Stockholm
Öberg: Penningpolitik, finansiell stabilitet och Riksbankens balansräkning
Datum
2009-12-01
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Lunds universitet, Ekonomihögskolan
Ingves: Finansiell stabilitet – vart är vi på väg?
Datum
2009-11-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Bankföreningen, Stockholm
Nyberg: I finanskrisens kölvatten
Datum
2009-11-18
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HQ Bank, Stockholm
Ingves: Inledning om penningpolitiken och den finansiella stabiliteten
Datum
2009-11-05
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
riksdagens finansutskott
Wickman-Parak: Finansiell stabilitet i fokus
Datum
2009-10-29
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Handelskammaren, Göteborg
Nyberg: Mot en ny europeisk tillsynsstruktur
Datum
2009-10-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
SIFMA:s årsmöte, New York, USA
Ingves: Botemedel mot finansiella kriser: förtroende, förtroende och tillit
Datum
2009-09-29
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Eurofi-konferensen, Göteborg
Svensson: Flexibel inflationsmålspolitik: vilka lärdomar kan dras av finanskrisen?
Datum
2009-09-21
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
De Nederlansche Bank, Amsterdam
Ekholm: Avvägningar i penningpolitiken – när teorin möter praktiken
Datum
2009-09-18
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
SEB, Stockholm
Nyberg: Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen
Datum
2009-09-09
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Intervalor och Baltic Property Trust, Stockholm
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-08-18
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Kulturens hus, Luleå
Wickman-Parak: Fastighetsmarknaden och den finansiella krisen
Datum
2009-06-17
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Fastighetsägarna, Stockholm
Wickman-Parak: Den finansiella krisen – var står vi idag och vart är vi på väg?
Datum
2009-06-11
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Danske Market’s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark
Öberg: Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet
Datum
2009-05-25
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Ingves: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-05-06
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Avanza Bank, Stockholm
Ingves: Det penningpolitiska landskapet i en finansiell kris
Datum
2009-03-31
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Wickman-Parak: Vad förmår penningpolitiken?
Datum
2009-03-27
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Karlstad
Svensson: Att utvärdera penningpolitiken
Datum
2009-03-13
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Uppsala universitet
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-03-05
Talare
Riksbankschef Svante Öberg
Plats
Jönköping
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2009-02-26
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens Finansutskott
Svensson: Penningpolitik vid nollränta
Datum
2009-02-17
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
SNS, Stockholm
Öberg: Sverige och finanskrisen
Datum
2009-01-20
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Carlson Investment Management
Wickman-Parak: Inflationsmålspolitiken och den finansiella krisen
Datum
2009-01-09
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
LO