Tal 2011

Nyberg: Penningpolitik och finansiella kriser - några reflektioner
Datum
2011-12-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Bank, Stockholm
Öberg: Penningpolitikens Moment 22 - om osäkerhet i penningpolitiken
Datum
2011-12-06
Talare
Första vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Riksbanken, Stockholm
Svensson: Penningpolitiken efter krisen
Datum
2011-11-29
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Federal Reserve Bank of San Francisco
Svensson: Utmaningar för Riksbanken – penningpolitik, finansiell stabilitet och kapitalförvaltning
Datum
2011-11-17
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Ingves: Basel III - regler för en säkrare banksektor
Datum
2011-11-10
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Svenska Bankföreningens Bankmöte i Stockholm
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2011-11-10
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ekholm: Omvärldsberoendet och penningpolitiken
Datum
2011-10-14
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö
Öberg BNP-tillväxt och resursutnyttjande
Datum
2011-10-06
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SCB:s produktivitetskonferens i Saltsjöbaden
Nyberg: ESRB – några tankar efter de första nio månaderna
Datum
2011-09-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Norges bank, Oslo
Svensson: Praktisk penningpolitik: Varför har Riksbankens reporäntebana varit så hög och varför har detta inte hindrat återhämtningen?
Datum
2011-09-17
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Nationell konferens i nationalekonomi, Uppsala universitet
Ingves: Kommentar till - En utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010
Datum
2011-08-31
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Öberg: Det ekonomiska läget
Datum
2011-08-25
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Västerbottens Handelskammare, Umeå
Öberg: Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen
Datum
2011-06-16
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Medlingsinstitutet, Stockholm
Ingves: Vad är en nyttig centralbank?
Datum
2011-06-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
2010-11-18, Symposium, Norges Banks symposium om "Vad är en nyttig centralbank?"
Svensson: Vilken väg ska centralbankerna välja framöver?
Datum
2011-06-15
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
2010-11-18, Paneldiskussion, Norges Banks symposium om ”Vilken väg ska centralbankerna välja framöver?"
Ekholm: Utgör globala obalanser en risk för svensk ekonomi?
Datum
2011-06-13
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Stockholms Handelskammare
Öberg: Min syn på Riksbanken och den finansiella stabiliteten
Datum
2011-06-07
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Bankföreningen i Stockholm
Wickman-Parak: Att ”översätta” prognoser till räntebeslut – ingen enkel match
Datum
2011-05-24
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Nordea Markets, Stockholm
Ingves: Att komma starkare ur en kris: lärdomar från Sverige
Datum
2011-05-18
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Brussels Economic Forum, Bryssel
Nyberg: Är det farligt att låna dollar?
Datum
2011-05-17
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Svenska Handelsbanken, Stockholm
Ingves: Flexibel inflationsmålspolitik i praktiken och teorin
Datum
2011-05-12
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Stockholm
Nyberg: Kommer kort att ersätta kontanter?
Datum
2011-05-03
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Cards and Cash Payments Forum i Stockholm
Ekholm: Räntan, växelkursen och inflationen
Datum
2011-04-04
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Danske Markets, Stockholm
Nyberg: Hur avvecklar man en bank i kris?
Datum
2011-04-01
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Öberg: Min syn på penningpolitiken 2006-2011
Datum
2011-03-18
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Svensson: För en bättre penningpolitik: Fokusera på inflation och arbetslöshet
Datum
2011-03-08
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Luleå tekniska universitet
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2011-03-03
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ingves: Om bostadsmarknaden, bankerna och hushållens skulder
Datum
2011-03-01
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Ingves: Basel III – välbehövliga regler för en säkrare banksektor
Datum
2011-02-01
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Sveriges Finansanalytikers Förening
Wickman-Parak: Väl avvägd penningpolitik har många dimensioner
Datum
2011-01-26
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank, Stockholm
Ingves: Utmaningar i samband med utformningen och genomförandet av makrotillsynsreglering
Datum
2011-01-17
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
BOK-BIS konferensen, Seoul, Korea