Skingsley: Utveckla centralbankers mandat

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
  • Plats: Oesterreichische Nationalbank, Bank for International Settlements
OBS! Riksbanken har tidigarelagt denna publiceringen med anledning är att materialet offentliggjorts av tredje part. Publiceringen var planerad till 14:30.

"Vi behöver skapa balans mellan, å ena sidan, lagstiftarens vilja att ge centralbanken ett tydligt uppdrag och mandat och, å andra sidan, centralbankens möjligheter att självständigt och flexibelt utföra sitt arbete", säger Cecilia Skingsley i ett anförande på konferensen som hålls i samband med att Oesterreichische Nationalbank fyller 200 år.

 

Sedan den globala finanskrisen inleddes 2007 har centralbanker fokuserat på att stabilisera de finansiella systemen och nå inflationsmålen. Deras åtgärder har utlöst en bred och livlig diskussion om centralbankernas roll i samhällsekonomin, deras mandat och möjligheter att utföra sina uppgifter. "Det är inte förvånande och jag välkomnar diskussionen, många centralbanker har tvingats till nya och nygamla åtgärder på delvis nya områden i stor skala. Det är bra att dessa frågor diskuteras, det fördjupar kunskaperna i samhället om centralbankers roll, mål och medel och jag hoppas det leder till väl genomtänkta reformer", säger Skingsley.

 

Diskussionen är intensiv, inte bara i Sverige, där en ny parlamentarisk utredning av Riksbanken ska inledas, utan även i en rad andra länder där centralbankernas insatser diskuteras i förhållande till deras lagstadgade uppgifter, konstaterar Skingsley.

 

När det gäller det finansiella stabilitetsarbetet poängterar Skingsley att det ännu inte finns internationell samsyn kring hur ansvarsfördelningen mellan lagstiftare och olika myndigheter bäst ska se ut. Eftersom stabilitetsåtgärder kan vara impopulära finns det en risk att åtgärder som bevarar stabiliteten på lång sikt inte kommer till stånd för att de kortsiktigt inte är populära. "En intressant modell är att makrotillsynsbeslut tas av en beslutande kommitté med tydligt mål, där ledamöterna sitter på personliga och långa mandat och där verksamheten har hög transparens. Det skulle kunna säkerställa både demokratisk kontroll och verksamhetsmässig beslutsförmåga", avslutar Skingsley.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?