Ingves: Det ekonomiska läget – Utgångspunkt för den aktuella penningpolitiken

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Affärsvärlden, Bank & Finans 2016, Nalen, Stockholm
Inflationen är mycket låg i många länder i vår omvärld. Flera centralbanker bedriver därför en mycket expansiv penningpolitik. Situationen med en låg inflation och låg ränta är alltså inte unik för Sverige. Det poängterar riksbankschef Stefan Ingves när han talar på Affärsvärldens event Bank & Finans 2016 på tisdagen.

Små, öppna ekonomier som Sverige är starkt omvärldsberoende och kan inte bortse från utvecklingen i andra länder och nivån på internationella räntor, eftersom detta påverkar svensk tillväxt och sysselsättning - och således inflationen. Omvärldsläget och låga energipriser bidrar nu till att perioden med låg inflation blir längre i Sverige. Det ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas. Därför sänkte direktionen reporäntan den 10 februari.


Det låga ränteläget har bidragit till att svensk ekonomi stärks, att arbetslöshet sjunker och att inflationen och inflationsförväntningarna stiger. Samtidigt bidrar det låga ränteläget till uppblåsta balansräkningar och stigande skulder bland hushållen. Detta måste hanteras för att undvika en dålig samhällsekonomisk utveckling längre fram.


Det råder alltså en väldigt ovanlig situation med många överväganden. Men inflationsmålet är ett gemensamt riktmärke som bidragit till att skapa stabila spelregler i ekonomin i över 20 år – och det är viktigt att försvara.


I länken här intill finns de bilder som Ingves visar på Affärsvärldens event.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?