af Jochnick: Expansiv penningpolitik ger stöd åt svensk ekonomi

  • Datum:
  • Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
  • Plats: Handelsbanken, Stockholm
”Penningpolitiken har bidragit till att vi nu har en god BNP-tillväxt och till att vi ser arbetslösheten sjunka.” Det säger förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick i sitt tal på Handelsbanken i Stockholm under fredagen.

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen stiger. "Ekonomin har utvecklat sig i linje med våra prognoser vid det penningpolitiska mötet i juli. Inflationen stiger tack vare den tidigare försvagningen av kronan och i takt med att konjunkturen blir allt starkare", säger af Jochnick. Men det krävs att konjunkturen förblir stark för att inflationsuppgången ska fortsätta.

 

"Den politiska osäkerheten efter den brittiska folkomröstningen finns kvar. Vi räknar visserligen med att effekterna för Sverige blir begränsade, men det finns ändå en risk för att den ekonomiska utvecklingen ska bli sämre", säger af Jochnick. I Sverige riskerar hushållens skulder att hota den långsiktigt hållbara utvecklingen för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att komma åt orsakerna till skulduppbyggnaden genom riktade åtgärder inom flera politikområden.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?