Ingves: Nödvändiga reformer för en stabilare finanssektor

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Bankföreningens bankmöte, Grand Hôtel, Stockholm
”Vi behöver Basel-reformerna för att säkerställa att banker världen över står väl rustade att hantera kriser och för att minska risken för att vi får uppleva nya globala finanskriser i framtiden”. Det sa riksbankschef Stefan Ingves när han på torsdagen talade på Bankföreningens bankmöte. Han informerade om de återstående reformer som Baselkommittén nu arbetar med och förklarade varför det är viktigt att de kommer på plats.
Stefan Ingves sammanfattar sitt tal

Det globala kapitalregelverket ska bli mer tillförlitligt och lättare att jämföra mellan banker

Ingves poängterade att reformarbetet syftar till att göra det globala kapitalregelverket mer trovärdigt och jämförbart mellan banker världen över. I arbetet ingår bland annat att se över och delvis begränsa bankernas möjligheter att använda egna modeller för att beräkna sitt kapitalkrav, men även att besluta om hur det kommande bruttosoliditetskravet ska utformas och kalibreras.


Ingves kommenterade även den aktuella kritiken att Baselkommitténs pågående reformarbete skulle syftar till att påtagligt öka de sammanlagda globala kapitalkraven. "Reformarbetet handlar om att säkerställa att alla banker världen över har fullgod motståndskraft för att hantera finansiella kriser och att risker backas upp av kapital på ett enhetligt vis i alla banker och i alla länder", sa Ingves.

Snart 10 år efter krisen – tid att färdigställa reformer

Baselkommittén arbetar nu intensivt med att färdigställa reformerna innan årets slut. Det är därför viktigt att berörda aktörer får kunskap om hur det globala kapitalregelverket kommer att fungera.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?