Jansson: Viktigt att den uppåtgående trenden i inflationen håller i sig

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Per Jansson
  • Plats: Mälardalens Handelskammare, Örebro
På torsdagen besöker vice riksbankschef Per Jansson Örebro där han berättar om det senaste räntebeslutet. Direktionen beslöt att sänka räntan till – 0,50 procent i förra veckan.

Jansson påpekar att inflationen har stigit trendmässigt sedan våren 2014 och att förtroendet för Riksbankens inflationsmål har ökat en del under senare tid. Samtidigt är tillväxten i svensk ekonomi hög och läget på arbetsmarknaden har förbättrats. Den expansiva penningpolitiken har bidragit till denna positiva utveckling.

 

"Att använda det starka ekonomiska läget i Sverige som ett argument mot Riksbankens expansiva penningpolitik blir märkligt. Att det går bra för Sverige beror mycket på den penningpolitik som förs", säger Jansson.

 

Jansson framhåller att vi inte är på fast mark än då inflationen under 2016 kommer att bli lägre än Riksbanken tidigare räknat med. Det ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet på nytt försvagas och därmed också för att inflationen inte stiger mot målet som förväntat.

 

"Man kan inte räkna med att inflationsuppgången blir spikrak och utan bakslag. Men trenden uppåt måste hålla i sig och förtroendet för inflationsmålet värnas. Det är det viktiga och därför behöver vi ha en fortsatt hög beredskap att vidta ytterligare åtgärder i penningpolitiken", avslutar Jansson.

 

I samband med de penningpolitiska rapporterna genomför direktionens ledamöter besök på olika orter i Sverige och utomlands för att presenterar slutsatserna från de penningpolitiska besluten. Ledamöterna håller då föredrag och beroende på tillfället träffar de finansiella marknadsaktörer, näringslivet, kommunrepresentanter, medier och/eller representanter för högskolor på den aktuella platsen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?