Jansson: Dags att skrota inflationsmålet?

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Per Jansson
  • Plats: Swedbank, Stockholm
Jansson: Dags att skrota inflationsmålet?

Dags att skrota inflationsmålet?

"Nej", säger vice riksbankschef Per Jansson när han idag talar på Swedbank. Men frågan uppstår i och med att kritiken av penningpolitiken ofta leder till slutsatsen att inflationsmålet inte längre behövs.

 

Att Riksbankens minusränta diskuteras i samhället är inte konstigt. Minusränta är en ovanlig företeelse och nya fenomen möts ofta med ifrågasättande. I sitt tal reflekterar Jansson över flera av de frågor som ställs kring den förda penningpolitiken i allmänhet och minusräntan i synnerhet.

 

Penningpolitiken kritiseras av olika skäl: därför att negativ ränta inte är sunt, därför att bostadspriserna ökar, därför att kronan blir för svag eller därför att ekonomin redan utvecklas väl. Men oavsett skälet innebär kritiken i förlängningen ofta att Riksbanken inte ska göra vad den kan för att upprätthålla inflationsmålet. Och detta trots att förtroendet för inflationsmålet under senare tid sviktat ganska tydligt.

 

"I den meningen kan man säga att debatten i grunden handlar om inflationsmålets vara eller inte vara", menar Jansson. Han saknar dock en diskussion om vilka konsekvenserna skulle bli om Riksbanken övergav målet. "Kanske beror det på att den ekonomiska utvecklingen varit så positiv så länge att man upplever att förekomsten av ett trovärdigt nominellt ankare inte längre spelar så stor roll? Jag är övertygad om att det i så fall är en felbedömning", säger Jansson.

 

Den negativa räntan har på det hela taget gett de effekter Riksbanken förväntat sig. Inflationen är högre än vad den annars skulle ha varit och de farhågor som funnits om vad som skulle kunna hända när reporäntan passerade nollstrecket har åtminstone hittills inte besannats. Jansson betonar också att det fortsatt finns ett utrymme att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Men negativa styrräntor är ingen universallösning på de problem som penningpolitiken stött på under senare år.

 

"Det kan inte uteslutas att vi förr eller senare hamnar i ett läge där vi bedömer att det inte längre är möjligt eller önskvärt att göra penningpolitiken mer expansiv. Det är inget som ligger i korten idag men om det skulle bli så - och jag säger OM - kanske vi måste acceptera att det tar längre tid än vi önskar att nå inflationsmålet. Om ett sådant läge skulle uppstå är det av största vikt att tydligt kommunicera att inflationsmålet inte har övergetts, utan att det handlar om att det tar längre tid att nå det. På sikt bestäms inflationen ändå av penningpolitiken", resonerar Jansson.

 

Om man inser att inflationsmålet inte har övergetts blir skadeverkningarna i en sådan situation mycket mindre. "Det behövs en fortsatt tilltro till målet för att bibehålla ordning och reda i pris- och lönebildningen, men också för att penningpolitiken ska kunna motverka framtida konjunkturnedgångar", avslutar Jansson.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?