Tal 2010

Nyberg: Efter krisen – nya tankar i penningpolitiken
Datum
2010-12-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordea, Stockholm
Wickman-Parak: Nytt internationellt regelverk för banker – en välkommen reform
Datum
2010-11-26
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
TCO, Stockholm
Svensson: Några problem i den svenska penningpolitiken och möjliga lösningar
Datum
2010-11-24
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Fastighetsvärldens konferens Fastighetsmarknaden 2011, Stockholm
Ekholm: Stora budgetunderskott i omvärlden bidrar till låga internationella räntor
Datum
2010-11-18
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Sveriges Kommuner och Landsting
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2010-11-11
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott
Wickman-Parak: Reflektioner kring den senaste tidens penningpolitik
Datum
2010-10-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
SEB, Stockholm
Öberg: Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik
Datum
2010-10-07
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Grand Hotel, Saltsjöbaden
Svensson: Penningpolitiken efter finanskrisen
Datum
2010-09-16
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Bank of Japan
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2010-08-20
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Wickman-Parak: Reporäntebanan – erfarenheter efter tre år
Datum
2010-06-17
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Danske Bank i Stockholm
Ekholm: Hur hantera gränsöverskridande banker utan att göra avkall på finansiell integration?
Datum
2010-06-11
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Bank of Greece, Aten
Nyberg: Penningpolitik och huspriser
Datum
2010-05-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Fondbolagens förening, Armémuseum, Stockholm
Ingves: Penningpolitik och finansiell stabilitet – några utmaningar framöver
Datum
2010-05-17
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska Föreningen
Ekholm: Prognosernas roll i penningpolitiken
Datum
2010-05-11
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Svensson: Varför låg ränta under längre tid?
Datum
2010-05-04
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Wickman-Parak: Konjunkturen och arbetsmarknaden
Datum
2010-04-29
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
SEB, Stockholm
Öberg: Offentliga finanser och penningpolitik
Datum
2010-04-26
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SACO, Stockholm
Ingves: Att hantera en bankkris – lärdomar från Europa
Datum
2010-04-15
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Fundación Rafael del Pino
Svensson: Utvärdering av penningpolitiken 2009 i Sverige
Datum
2010-03-18
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Datum
2010-03-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Riksdagens finansutskott, Stockholm
Svensson: Varför lägre reporäntebana?
Datum
2010-02-24
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Umeå
Svensson: Inflationsmålspolitiken efter finanskrisen
Datum
2010-02-12
Talare
Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
Plats
Mumbai, India
Nyberg: Efter krisen
Datum
2010-02-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Samfunnsøkonomforeningen, Oslo, Norge
Ingves: Krisen i Baltikum – Riksbankens åtgärder, bedömningar och lärdomar
Datum
2010-02-02
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet, Stockholm
Öberg: Finanskrisen och lönebildningen
Datum
2010-01-29
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm, arrangör Medlingsinstitutet
Nyberg: Dags att byta kontanterna mot kort?
Datum
2010-01-20
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordic Card Markets, Stockholm
Ekholm: Penningpolitiken och växelkursen
Datum
2010-01-12
Talare
Vice riksbankschef Karolina Ekholm
Plats
HQ Bank, Stockholm