Ingves: Efficient payment systems and the Riksbank’s approach to cash distribution

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Money and Banking Conference, Central Bank of Argentina, Buenos Aires, Argentina
På tisdagen pratar riksbankschef Stefan Ingves om kontantanvändning i Sverige och Riksbankens roll för att främja ett effektivt betalningsväsende på en konferens som Argentinas centralbank arrangerar. Han beskriver Sveriges väg mot ett samhälle med allt mindre kontantanvändning.

Den svenska betalningsmarknaden började formas för nästan 100 år sedan, då Postgirot (nuvarande Plusgirot) skapades. Det ledde till att bankerna tillsammans skapade Bankgirot som en motvikt. "Detta var inledningen på en rad samarbeten mellan de svenska bankerna som pågår ännu i idag. Det bidrar till att svenska hushåll och företag har tillgång till ändamålsenliga betaltjänster med vilka de kan nå alla betalningsmottagare", konstaterar Ingves. Andra exempel på sådana samarbeten är beslutet att inte skapa ett nationellt bankkort; utan att använda de globala kortmärkena, Swish och Bankomat.

 

Han menar också att teknikkunniga hushåll och företag tillsammans med en väl utbyggda tele-och bredbandsnätverk är viktiga orsaker till den stora användningen av elektroniska betaltjänster i Sverige. Riksbankens roll i kontantdistributionen efter 2005 har givit bankerna och värdetransportörerna drivkrafter att effektivisera distributionen och cirkulationen av kontanter. Detta då kostnaderna att hantera kontanter blev synliga. "Tillsammans har alla dessa faktorer bidragit till en långsiktig trend med fallande kontantanvändning och där Sverige är ett av de länder som använder minst kontanter i världen. Om denna trend fortsätter i oförminskad styrka och hur vi kommer att betala imorgon är en öppen fråga", säger Ingves.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?