Martin Flodén i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén
  • Plats: Skandiasalen, Sveriges riksdag
Under tisdagen deltar riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén i årets första utfrågning om penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

Ingves presenterar där bakgrunden till beslutet att sänka reporäntan till -0,50 procent. Han konstaterar att även om Riksbankens mycket expansiva penningpolitik har bidragit till att konjunkturen stärkts, att arbetslösheten sjunkit och att inflationen stigit trendmässigt sedan början av 2014, så bedöms nu inflationen bli lägre under 2016 jämfört med tidigare prognoser. En längre period med låg inflation ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet ska försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat.

 

Osäkerheten om den globala utvecklingen i omvärlden är därtill fortsatt stor, med låg inflation och flera centralbanker som bedriver en mer expansiv penningpolitik i syfte att stimulera ekonomin och få upp inflationen. "Vi har att välja mellan att agera nu eller vänta på mer information. Enligt min mening är det bättre att vara proaktiv eftersom det är betydligt svårare att i efterhand hantera ökade penningpolitiska stimulanser i omvärlden".

 

Ingves pekar samtidigt på de risker som det låga ränteläget innebär. "Det är ytterst angeläget med reformer dels för att förbättra läget på bostadsmarknaden, dels för att minska hushållens incitament att skuldsätta sig. Utan sådana finns uppenbara risker för en mycket dålig samhällsekonomisk utveckling längre fram", varnar Ingves.

 

Flodén resonerar i sin inledning kring de faktorer som varit avgörande för hans penningpolitiska ställningstaganden det senaste dryga året. Inflationen har länge varit under målet, vilket tillsammans med sjunkande inflationsförväntningar riskerade att skada förtroendet för inflationsmålet. Därtill har penningpolitiken i omvärlden blivit allt mer expansiv, och vi har sett en nedåtgående trend i realräntorna de senaste decennierna. "Med lägre räntor i omvärlden måste även den svenska styrräntan vara låg; annars hämmas tillväxten och sysselsättningen och inflationen blir för låg", menar Flodén.

 

Men eftersom svensk ekonomi nu fortsätter att stärkas och resursutnyttjandet i ekonomin stiger och kommer att närma sig en ansträngd nivå det kommande året, talar detta för att inflationen fortsätter att stiga. Det var ett viktigt skäl till att Flodén reserverade sig mot det senaste beslutet att sänka reporäntan. "Jag tror också att vi börjar närma oss den gräns då genomslaget av penningpolitiken försvagas. Därför tycker jag att det är bättre att avvakta med ytterligare sänkningar", framhåller Flodén.

 

I länken bredvid finns bilderna som Flodén visar i finansutskottet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?