af Jochnick: Det byggs för lite i Sverige

  • Datum:
  • Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
  • Plats: Fastighetsdagen, Grand Hôtel, Stockholm
”Det behövs bättre balans mellan utbud och efterfrågan på den svenska fastighetsmarknaden.” Det säger förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick när hon under torsdagen talar på Fastighetsvärldens Fastighetsdag i Stockholm.

af Jochnick pekar på behovet att i dagsläget hålla en låg ränta. "Räntorna i världen har fallit under flera decennier. Därtill för många centralbanker i omvärlden en mycket expansiv penningpolitik. Detta måste vi förhålla oss till. Riksbankens penningpolitik har bidragit till den starka konjunktur vi nu har i Sverige och till att inflationen stiger. Det är viktigt att vi håller i den positiva trenden", säger Kerstin af Jochnick.

 

af Jochnick påpekar samtidigt att det allmänt sett låga ränteläget medför risker för det finansiella systemet. Hon nämner särskilt hushållens höga skuldsättning.
Grundproblemet är dock att det under flera år har byggts för lite bostäder i Sverige, menar Kerstin af Jochnick.

 

För att minska riskerna med hushållens skuldsättning behövs en mix av policyåtgärder. Det behövs åtgärder som hanterar problemen på bostadsmarknaden men också åtgärder som minskar hushållens vilja eller möjlighet att skuldsätta sig. En avtrappning av ränteavdragen bör övervägas liksom ett skuldkvotstak, anser af Jochnick.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?