Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (85 dagars löptid)

Datum

Riksbanken beslöt den 13 februari att inrätta en särskild kreditfacilitet i kronor med 3 månaders löptid och rörlig ränta. Auktionen avslutades idag kl. 11.00. Det annonserade beloppet uppgick till 40 miljarder kronor och minimiräntan sattes till reporäntan med ett tillägg av 0,150 procentenheter. 

 

Sammanlagt inkom bud för 18 miljarder kronor, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till reporäntan med ett tillägg om 0,150 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen. 

 

Mer information publicerades idag kl. 11.30 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?