Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats

Datum

Riksbanken beslöt den 13 februari att inrätta en särskild kreditfacilitet i kronor med 3 respektive 6 månaders löptid och rörlig ränta. Den 7 maj 2009 beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på 12 månader. Auktionerna avslutades idag kl. 13.30. Det annonserade beloppet uppgick till 25 miljarder kronor i respektive auktion och minimiräntan sattes till reporäntan med ett tillägg av 0,150 procentenheter.

 

Sammanlagt inkom bud för 2 miljarder kronor i dagens 3-månaders auktion, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till reporäntan med ett tillägg om 0,160 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.

Inga bud inkom i dagens 6-månaders auktion.

 

Riksbanken har inklusive dagens SEK-auktion med fast ränta samt dagens SEK-auktioner med rörlig ränta lånat ut 305 miljarder kronor och 17,8 miljarder dollar. Omräknat till dagens valutakurs har Riksbanken totalt lånat ut 502 miljarder kronor.

 

Mer information publicerades idag kl. 14:00 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?