Frågor och svar om förstärkningen av valutareserven

Datum

Varför har Riksbanken en valutareserv?

En av anledningarna till varför Riksbanken behöver ha en valutareserv hänger ihop med Riksbankens ansvar för att det finansiella systemet fungerar säkert och effektivt. En avgörande del i det arbetet är att vi i en krissituation har möjlighet att ge likviditetsstöd till banker. Eftersom de svenska bankerna finansierar en betydande del av sin verksamhet i utländsk valuta behöver Riksbanken ha en tillräckligt stor valutareserv för att kunna möta bankernas efterfrågan vid behov.

 

Varför behöver Riksbanken förstärka valutareserven?

Under den finansiella krisen har Riksbanken lånat ut amerikanska dollar till svenska banker. Riksbanken har också ingått så kallade swapavtal med centralbankerna i Island, Lettland och Estland. Dessutom har vi utökat engagemangen till internationella valutafonden, IMF. Dessa åtaganden motsvarar utländsk valuta för ungefär 100 miljarder kronor. Det är viktigt att vi har fortsatt beredskap för att finanskrisen kan bli både djup och långvarig. Därför behöver vi nu återställa valutareserven.

 

Hur gör ni rent praktiskt när ni stärker valutareserven?

Riksbanken kommer att låna den utländska valutan, det vill säga vi kommer inte att köpa utländsk valuta för svenska kronor. I praktiken går det till så att Riksgälden lånar upp den utländska valutan för Riksbankens räkning. Sedan sätts dessa pengar in på ett av Riksbankens konton. 

 

Läs mer om valutareserven och pressmeddelandet via länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?