Direktionens ledamöter 2007

Direktionens ledamöter 2007

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

ordförande,
riksbankschef

2006-01-01 till

2011-12-31

Irma Rosenberg

förste vice ordförande,
vice riksbankschef

2003-01-01 till

2008-12-31

Eva Srejber

förste vice ordförande,
vice riksbankschef

2003-01-01 till

2008-12-31
(avgick 2007-03-29)

Kristina Persson

vice riksbankschef

2001-05-01 till

2007-04-30

Lars Nyberg

vice riksbankschef

2006-01-01 till

2011-12-31

Svante Öberg

vice riksbankschef

2006-01-01 till

2011-12-31

Barbro Wickman-Parak

vice riksbankschef

2007-05-21 till 

2013-05-20

Lars E.O. Svensson

vice riksbankschef

2007-05-21 till 

2013-05-20