Direktionens ledamöter 2006

Direktionens ledamöter 2006

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

ordförande,
riksbankschef

2006-01-01 till 2011-12-31

Eva Srejber

förste vice ordförande,
vice riksbankschef

2003-01-01 till 2008-12-31

Irma Rosenberg

vice riksbankschef

2003-01-01 till 2008-12-31

Lars Nyberg

vice riksbankschef

2006-01-01 till 2011-12-31

Kristina Persson

vice riksbankschef

2001-05-01 till 2007-04-30

Svante Öberg

vice riksbankschef

2006-01-01 till 2011-12-31