Direktionens ledamöter 2008

Direktionens ledamöter 2008

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

ordförande,

riksbankschef

2006-01-01 till 

2011-12-31

Irma Rosenberg

förste vice ordförande,
vice riksbankschef

2003-01-01 till

2008-12-31

Lars Nybergvice

vice riksbankschef

2006-01-01 till

2011-12-31

Svante Öberg

vice riksbankschef

2006-01-01 till

2011-12-31

Barbro Wickman-Parak

vice riksbankschef

2007-05-21 till

2013-05-20

Lars E.O. Svensson

vice riksbankschef

2007-05-21 till

2013-05-20