Direktionens ledamöter 2002

Direktionens ledamöter 2002

Namn

Titel

Mandatperiod

Urban Bäckström

ordförande,

riksbankschef

1999-01-01 till 2004-12-31
(avgick 2002-12-31)

Lars Heikensten

förste vice ordförande,

vice riksbankschef

1999-01-01 till 2003-12-31

Eva Srejber

andre vice ordförande,

vice riksbankschef

1999-01-01 till 2002-12-31

Lars Nyberg

vice riksbankschef

2000-01-01 till 2005-12-31

Kristina Persson

vice riksbankschef

2001-05-01 till 2007-04-30

Villy Bergström

vice riksbankschef

2002-01-01 till 2007-12-31