Direktionens ledamöter 2005

Direktionens ledamöter 2005

Namn

Titel

Mandatperiod

Lars Heikensten

ordförande,

riksbankschef

2003-01-01 till 2008-12-31

(avgick 2005-12-31)

Eva Srejber

förste vice ordförande,

vice riksbankschef

2003-01-01 till 2008-12-31

Irma Rosenberg

vice riksbankschef

2003-01-01 till 2008-12-31

Lars Nyberg

vice riksbankschef

2000-01-01 till 2005-12-31

Kristina Persson

vice riksbankschef

2001-05-01 till 2007-04-30

Villy Bergström

vice riksbankschef

2002-01-01 till 2007-12-31

(avgick 2005-12-31)