Direktionens ledamöter 2012

Direktionens ledamöter 2012

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

ordförande, riksbankschef

2012-01-01 till
2017-12-31

Kerstin af Jochnick

förste vice riksbankschef

2012-01-01 till
2017-12-31

Barbro Wickman-Parak

vice riksbankschef

2007-05-21 till
2013-05-20

Lars E.O. Svensson

vice riksbankschef

2007-05-21 till
2013-05-20

Karolina Ekholm

vice riksbankschef

2009-03-15 till
2015-03-14

Per Jansson

vice riksbankschef

2012-01-01 till
2016-12-31