Direktionens ledamöter 1999

Direktionens ledamöter 1999

Namn

Titel

Mandatperiod

Urban Bäckström

ordförande,

riksbankschef

1999-01-01 till 2004-12-31

Lars Heikensten

förste vice ordförande,
vice riksbankschef

1999-01-01 till 2003-12-31

Eva Srejber

andre vice ordförande,
vice riksbankschef

1999-01-01 till 2002-12-31

Villy Bergström

vice riksbankschef

1999-01-01 till 2001-12-31

Kerstin Hessius

vice riksbankschef

1999-01-01 till 2000-12-31

Lars Nyberg

vice riksbankschef

1999-01-01 till 1999-12-31