Direktionens ledamöter 2009

Direktionens ledamöter 2009

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

ordförande, riksbankschef

2006-01-01 till
2011-12-31

Svante Öberg

förste vice riksbankschef

2006-01-01 till
2011-12-31

Lars Nyberg

vice riksbankschef

2006-01-01 till
2011-12-31

Barbro Wickman-Parak

vice riksbankschef

2007-05-21 till
2013-05-20

Lars E.O. Svensson

vice riksbankschef

2007-05-21 till
2013-05-20

Karolina Ekholm

vice riksbankschef

2009-03-15 till
2015-03-14