Organisation

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Representanter från riksdagen är ledamöter i Riksbankens fullmäktige och utser den direktion som leder banken.

Riksbanken består av sju avdelningar

  • avdelningen för verksamhetssupport
  • avdelningen för finansiell stabilitet
  • avdelningen för marknader
  • avdelningen för penningpolitik
  • avdelningen för betalningssystem och kontanter
  • internrevisions avdelningen
  • stabsavdelningen

Ledningsgrupp

Alla avdelningschefer samt kommunikationschefen ingår i Riksbankens ledningsgrupp. Gruppen samordnar Riksbankens verksamhet och leds av chefen för stabsavdelningen.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?