Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap instiftades i samband med Riksbankens trehundraårsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den eller de personer som inom ekonomisk vetenskap utfört ett arbete av framstående betydelse. Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset. Prissumman är densamma som för Nobelpriset, vilket under 2012 sattes till 8 miljoner svenska kronor, och betalas ut av Riksbanken. Om det är flera pristagare delas prissumman lika mellan dem.

 

Priset har utdelats varje år från och med 1969.

Pristagare 2017

År 2017 gick priset till Richard H. Thaler, University of Chicago, IL, USA, för hans bidrag till beteendeekonomin.

Tidigare pristagare

2016

Oliver Hart, Bengt Holmström

2015

Angus Deaton

2014

Jean Tirole

2013

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen, Robert J. Shiller

2012

Alvin E. Roth, Lloyd S. Shapley

2011

Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims

2010

Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides

2009

Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson

2008

Paul Krugman

2007

Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson

2006

Edmund S. Phelps

2005

Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

2004

Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

2003

Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger

2002

Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

2001

George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

2000

James J. Heckman, Daniel L. McFadden

1999

Robert A. Mundell

1998

Amartya Sen

1997

Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1996

James A. Mirrlees, William Vickrey

1995

Robert E. Lucas Jr.

1994

John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

1993

Robert W. Fogel, Douglass C. North

1992

Gary S. Becker

1991

Ronald H. Coase

1990

Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

1989

Trygve Haavelmo

1988

Maurice Allais

1987

Robert M. Solow

1986

James M. Buchanan Jr.

1985

Franco Modigliani

1984

Richard Stone

1983

Gerard Debreu

1982

George J. Stigler

1981

James Tobin

1980

Lawrence R. Klein

1979

Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis

1978

Herbert A. Simon

1977

Bertil Ohlin, James E. Meade

1976

Milton Friedman

1975

Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans

1974

Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

1973

Wassily Leontief

1972

John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

1971

Simon Kuznets

1970

Paul A. Samuelson

1969

Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?