Lagar och regler

MötesklubbaRiksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Bankens ansvar för penningpolitiken och rätten att ge ut sedlar och mynt läggs fast i Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Mer detaljerade ramar för Riksbankens uppgifter har riksdagen beslutat om i riksbankslagen.

 

Utifrån dessa lagar kan Riksbanken själv besluta hur banken ska genomföra sina uppgifter i den dagliga verksamheten. Det finns olika styrdokument för det:

  • arbetsordning
  • instruktion 
  • policyer
  • regler
  • rutinbeskrivningar

Fullmäktige beslutar om arbetsordningen. Den anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa frågor som rör ledning och beslut. I instruktionen finns direktionens mer detaljerade beslut om organisationen.

 

Inom Riksbanken finns också policyer, regler och rutinbeskrivningar. Där föreskrivs förhållningssätt, principer och metoder för hur arbetet ska bedrivas inom olika områden. Riksbankens etiska riktlinjer är ett exempel. De innehåller bestämmelser kring insiderfrågor samt om hur de anställda ska rapportera om sina innehav av värdepapper. 

 

Riksbanken får också meddela föreskrifter inom ramen för sitt ansvar för penningpolitiken och även såvitt avser verksamhet med anknytning till Riksbankens betalningssystem eller kontantförsörjningsuppdrag.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?