Användning av Riksbankens namn och logotyp

Tyvärr missbrukas Riksbankens namn och logotyp allt oftare i samband med försök till olika typer av bedrägerier. I en del fall anges Riksbanken också som den bank genom vilken betalningar eller transaktioner ska göras.

 

Riksbanken ser allvarligt på den här typen av bedrägerier och vill med denna information klargöra att den inte tillhandahåller banktjänster för eller tar emot insättningar från privatpersoner eller företag. Riksbanken uppmanar därför allmänheten att varken skicka pengar eller lämna ut bank- och kreditkortsuppgifter till personer som säger sig företräda Riksbanken eller ha ett bankavtal med Riksbanken.

 

Om man ser eller får sig tillsänd tvivelaktig dokumentation som hänvisar till eller påstås komma från Riksbanken bör man omedelbart anmäla detta till närmaste polismyndighet eller vända sig till relevanta nationella myndigheter. Riksbanken kan inte hållas ansvarig om dess namn, logotyp eller adress missbrukas i bedrägeriförsök som riktas mot allmänheten.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?