Forskning på Riksbanken

Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för beslutsfattande. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.

Läs mer om forskning på Riksbanken

External Review of the Riksbank Research Division 2016

Under några dagar i maj 2016 besöktes Riksbanken av Greg Udell och tre andra externa utvärderare (Frank Smets, ECB; Jonathan Wright, Johns Hopkins University; Rodney Ramcharan, University of Southern California). Deras uppdrag var att formellt värdera forskningsverksamhetens effektivitet med avseende på att leverera ett bra policystöd och internationellt gångbar forskning, samt inte minst söka identifiera sätt att ytterligare förbättra verksamheten vid enheten. Läs mer om External Review of the Riksbank Research Division 2016.