Den 18 maj erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den elfte krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 18 maj om 25 miljarder kronor. Lånets löptid är 84 dagar och förfaller därmed den 12 augusti 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?