Begränsade penningpolitiska motparter

Riksbanken beslöt i och med den finansiella oron under 2007-2010 att införa en möjlighet för kreditinstitut med säte i Sverige att delta i vissa av Riksbankens faciliteter utan att vara deltagare i RIX, Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar. Dessa institut kallades Begränsade penningpolitiska motparter och beskrevs enligt nedan.


De faciliteter som de Begränsade penningpolitiska motparterna kan delta i är

  • Program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (med samma säkerheter som för kredit i RIX)
  • Program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta med säkerhet i företagscertifikat
  • Kredit i svenska kronor med fast ränta för vilken anbud ska lämnas den 14 september 2009
  • Köp av Riksbankscertifikat

 

Begränsade penningpolitiska motparter får erlägga en inträdesavgift och månadsavgift.


För Begränsade penningpolitiska motparter gäller Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.


Vad en ansökan att bli Begränsad penningpolitisk motpart ska innehålla framgår av Bilaga H9, Anvisningar Motpartsansökan.


Ett särskilt informationsdokument finns framtaget där det även finns information om hur man kontaktar Riksbanken för att få ytterligare information.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?