Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2002

Datum Rubrik
Månadsrapport 2002-12-31 36 kB
Veckorapport 2002-12-31 41 kB
Veckorapport 2002-12-23 42 kB
Veckorapport 2002-12-13 42 kB
Veckorapport 2002-12-06 44 kB
Månadsrapport 2002-11-29 36 kB
Veckorapport 2002-11-29 44 kB
Veckorapport 2002-11-22 42 kB
Veckorapport 2002-11-15 42 kB
Veckorapport 2002-11-07 42 kB
Månadsrapport 2002-10-31 36 kB
Veckorapport 2002-10-31 43 kB
Veckorapport 2002-10-23 42 kB
Veckorapport 2002-10-15 42 kB
Veckorapport 2002-10-07 42 kB
Månadsrapport 2002-09-30 36 kB
Veckorapport 2002-09-30 43 kB
Veckorapport2002-09-23 42 kB
Veckorapport 2002-09-13 42 kB
Veckorapport 2002-09-06 42 kB
Månadsrapport 2002-08-30 36 kB
Veckorapport 2002-08-30 43 kB
Veckorapport 2002-08-23 41 kB
Veckorapport 2002-08-15 41 kB
Veckorapport 2002-08-07 41 kB
Månadsrapport 2002-07-31 36 kB
Veckorapport 2002-07-31 41 kB
Veckorapport 2002-07-23 41 kB
Veckorapport 2002-07-15 41 kB
Veckorapport 2002-07-05 41 kB
Månadsrapport 2002-06-28 36 kB
Veckorapport 2002-06-28 41 kB
Veckorapport 2002-06-20 41 kB
Veckorapport 2002-06-14 41 kB
Veckorapport 2002-06-07 41 kB
Månadsrapport 2002-05-31 36 kB
Veckorapport 2002-05-31 41 kB
Veckorapport 2002-05-23 41 kB
Veckorapport 2002-05-15 39 kB
Veckorapport 2002-05-07 40 kB
Månadsrapport 2002-04-30 36 kB
Veckorapport 2002-04-30 40 kB
Veckorapport 2002-04-23 40 kB
Veckorapport 2002-04-15 40 kB
Veckorapport 2002-04-05 40 kB
Månadsrapport 2002-03-28 36 kB
Veckorapport 2002-03-28 40 kB
Veckorapport 2002-03-22 41 kB
Veckorapport 2002-03-15 44 kB
Veckorapport 2002-03-07 41 kB
Månadsrapport 2002-02-28 36 kB
Veckorapport 2002-02-28 40 kB
Veckorapport 2002-02-22 40 kB
Veckorapport 2002-02-15 40 kB
Veckorapport 2002-02-07 41 kB
Månadsrapport 2002-01-31 36 kB
Veckorapport 2002-01-31 41 kB
Veckorapport 2002-01-23 41 kB
Veckorapport 2002-01-15 41 kB
Veckorapport 2002-01-07 41 kB