Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2001

Datum Rubrik
Månadsrapport 2001-12-31 35 kB
Veckorapport 2001-12-28 41 kB
Veckorapport 2001-12-21 41 kB
Veckorapport 2001-12-14 40 kB
Veckorapport 2001-12-07 66 kB
Månadsrapport 2001-11-30 35 kB
Veckorapport 2001-11-30 40 kB
Veckorapport 2001-11-23 40 kB
Veckorapport 2001-11-15 40 kB
Veckorapport 2001-11-07 40 kB
Månadsrapport 2001-10-31 35 kB
Veckorapport 2001-10-31 40 kB
Veckorapport 2001-10-23 40 kB
Veckorapport 2001-10-15 40 kB
Veckorapport 2001-10-05 40 kB
Månadsrapport 2001-09-30 35 kB
Veckorapport 2001-09-28 39 kB
Veckorapport 2001-09-21 41 kB
Veckorapport 2001-09-14 41 kB
Veckorapport 2001-09-07 41 kB
Månadsrapport 2001-08-31 35 kB
Veckorapport 2001-08-31 41 kB
Veckorapport 2001-08-23 42 kB
Veckorapport 2001-08-15 42 kB
Veckorapport 2001-08-07 42 kB
Månadsrapport 2001-07-31 36 kB
Veckorapport 2001-07-31 42 kB
Veckorapport 2001-07-23 43 kB
Veckorapport 2001-07-13 43 kB
Veckorapport 2001-07-06 43 kB
Månadsrapport 2001-06-29 42 kB
veckorapport 2001-06-29 43 kB
Veckorapport 2001-06-21 43 kB
Veckorapport 2001-06-15 43 kB
Veckorapport 2001-06-07 43 kB
Månadsrapport 2001-05-31 42 kB
Veckorapport 2001-05-31 45 kB
Veckorapport 2001-05-23 43 kB
Veckorapport 2001-05-15 42 kB
Veckorapport 2001-05-07 42 kB
Månadsrapport 2001-04-30 42 kB
Veckorapoort 2001-04-30 42 kB
Veckorapport 2001-04-23 42 kB
Veckorapport 2001-04-12 42 kB
Veckorapport 2001-04-06 42 kB
Månadsrapport 2001-03-30 42 kB
Veckorapport 2001-03-30 42 kB
Veckorapport 2001-03-23 42 kB
Veckorapport 2001-03-15 42 kB
Veckorapport 2001-03-07 42 kB
Månadsrapport 2001-02-28 42 kB
Veckorapport 2001-02-28 42 kB
Veckorapport 2001-02-23 42 kB
Veckorapport 2001-02-15 43 kB
Veckorapport 2001-02-07 42 kB
Månadsrapport 2001-01-31 42 kB
Veckorapport 2001-01-31 43 kB
Veckorapport 2001-01-23 42 kB
Veckorapport 2001-01-15 42 kB
Veckorapport 2001-01-05 42 kB