Redogörelse för penningpolitiken

Datum Rubrik
Redogörelse för penningpolitiken 2015, sifferunderlag till diagram. (Reviderad 1 april 2016).
Redogörelse för penningpolitiken 2015, diagram 7 MB
Redogörelse för penningpolitiken 2015 694 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2014, sifferunderlag till diagram 488 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2014, diagram 2 MB
Redogörelse för penningpolitiken 2014 644 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2013, sifferunderlag till diagram 405 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2013, diagram (reviderad 2014-03-24) 593 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2013 (reviderad 2014-03-24) 785 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2012, sifferunderlag till diagram 15 MB
Redogörelse för penningpolitiken 2012, diagram 761 kB
Redogörelse för penningpolitiken 2012 1 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011 1 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011, diagram 3 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011, sifferunderlag till diagram 1 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010 3 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010, diagram 3 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010, sifferunderlag till diagram 5 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2009, diagram 1 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2009 3 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2009, sifferunderlag till diagram 3 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 2 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2006-2008, diagram 2 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2006-2008, sifferunderlag till diagram 3 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2005-2007 1 MB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2005-2007, diagram 520 kB
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2005-2007, sifferunderlag till diagram 663 kB
2007:1 Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2004-2006 351 kB
2006:1 Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2003–2005 295 kB
2005:1 Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2002-2004 255 kB
2004:1 Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2001-2003 385 kB
2003:1 Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2000-2002 284 kB