Utformingen av likviditetsmåttet NSFR klart

Datum

Idag publicerar Baselkommittén den slutliga utformningen av regelverket för det strukturella likviditetsmåttet Net Stable Funding Ratio (NSFR). Baselkommittén fattade i september i år beslut om måttet och nu har gruppen av centralbanks- och tillsynschefer (the Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS), moderkommitté till Baselkommittén för banktillsyn, uttryckt sitt stöd för beslutet. Därmed är utformningen av alla de fyra stora delarna av Basel III klara; högre kapitalkrav, bruttosoliditet, likviditetstäckningsgrad (LCR) och NSFR.

 

Baselkommittéens pressmeddelande om det slutliga regelverket för NSFR finns att läsa på Baselkommitténs hemsida, se länk http://www.bis.org/press/p141031.htm.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?