Ekonomisk kommentar: Det kollektiva pensionssparandets betydelse i det svenska finansiella systemet

Datum

De svenska hushållens kollektiva pensionssparande i form av fonderade avsättningar inom tjänste- och premiepensionen uppgår till nästan 2 400 miljarder kronor. Detta sparande utgör en stor och växande andel av hushållens tillgångar. Eftersom så stora belopp är avsatta kan pensionssystemet påverka både hushållens incitament att spara i andra former och deras möjligheter att göra det.

I denna kommentar pekar författarna på att både svenska hushåll och banker har en helt annan finansiell situation idag än för tjugo år sedan och att detta bland annat kan hänga samman med pensionssystemet. Det kollektiva pensionssparandet kan exempelvis ha stor betydelse för hushållens skuldsättning och för bankernas marknadsfinansiering, men dessa samband bör utredas närmare än i denna kommentar.

 

Läs den ekonomiska kommentaren: Det kollektiva pensionssparandets betydelse i det svenska finansiella systemet

 


Av Christian Nilsson, Jonas Söderberg och Anders Vredin

Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik, på avdelningen för finansiell stabilitet respektive på stabsavdelningen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?