Direktionens möte 30 maj 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Finansiell stabilitet 2016:1

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kasper Roszbach

4. Remiss Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Camilla Ferenius 

5. Framställning om lagändringar avseende Riksbankens beredskapsansvar

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg

6. Rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
   
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?