Direktionens möte 20 juni 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Christoffer Nordenlöw

4. Policy för intern styrning och kontroll

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Emma Söderqvist

5. Direktionens möteskalender våren 2017

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Personalförmåner

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Jacobsson 

7. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
   
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson
   
 • Riskrapport, tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
   
 • Intern styrning och kontroll, tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Emma Söderqvist
   
 • Compliancerapport, tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta
   
 • Internrevisionens rapport, tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
   
 • Riksdagsskrivelse och FiU:s betänkande Utvärdering av penningpolitiken för 2013-2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gabriella Guibourg
   
 • Status sedelförfalskningar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Grufman/Jacobsson
   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?